28 oktober 2006

Europeiske erfaringer - nyttig for Norge?

Samfunnsmessige utviklingstrekk varierer i styrke og når ulike land til ulik tid. Hva kan vi i Norge lære av boligpolitiske erfaringer fra andre europeiske land?

En rekke internasjonalt anerkjente forskere deltar på Husbankens 60-årsjubileumskonferanse 16. november.

Eksempler som belyses under konferansen er økt flytting mellom regioner og europeisk integrasjon, som skaper sosiale og økonomiske endringer som også påvirker boligsektoren.

Hvordan møter de ulike landene denne utviklingen, og vil vi trenge nye boligpolitiske virkemidler for det nye århundret i Norge?

- Vi har fortsatt utfordringer knyttet til bostedsløse og andre vanskeligstilte grupper, og boligpolitikken er et viktig element i bekjempelsen av fattigdom. Ved å hente inn erfaringer fra andre europeiske land ønsker vi å bidra til å bygge kunnskap som trengs for å lykkes i boligpolitikken også de neste 60 årene, sier administrerende direktør i Husbanken, Geir Barvik.

Invitasjon med program og informasjon om foredragsholderne
(PDF)

Tid
Torsdag 16. november 08.30-16.00.

Sted
Radisson SAS Plaza Hotell, Oslo

Påmelding
Bindende påmelding innen fredag 3. november.

Det er ingen deltakeravgift.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism