28 oktober 2006

Reduserer energibehovet i boliger


Passivhus fra Ölsbundt, Østerrike.
En rapport fra SINTEF Byggforskning viser hvordan man kan bygge en bolig med en energibelastning som er 1/4 av en vanlig bolig.

Reduksjonen oppnås med først å redusere energibehovet maksimalt. Dette oppnås med å bygge uten luftlekkasjer, bruke ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning, ha superisolerte konstruksjoner og vinduer.

Elbehovet reduseres ved å bruke energieffektivt utstyr og belysning, samt ved enkel behovsstyring og visualisering av energibruken.

Et forenklet vannbårent oppvarmingssystem, sammen med en kombinert solfanger og biopelletskjel, fører til ytterligere reduksjon av tilført energi. I tillegg får man en konvertering til miljøvennlig fornybar energi (biopellets).

Ekstrakostnadene for dette energikonseptet er estimert til å ligge mellom 685 kr/kvm og 1805 kr/kvm, og har en inntjeningstid på mellom 9,6 år og 26,9 år.

Les rapporten Faktor 4 Boliger

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism