12 oktober 2006

Tre vs betong i et miljøperspektiv


Foto: Aslakr
Debatten om hvorvidt tre er bedre enn betong, i et miljøperspektiv, fikk igjen fart på seg da rapporten "Et klimavennlig Norge" konkluderte som følger:
"Økt treforbruk vil kunne gi reduserte klimagassutslipp dersom dette erstatter andre og mer belastende materialer i bygningssektoren. Den klimamessige gevinsten ved for eksempel overgang fra betong til massivt tre kan grovt anslås til 0,4 tCO2-ekv. pr. tonn økt treforbruk.

Tilsvarende tendenser gjelder for overgang fra lette stålkonstruksjoner til massivt tre og for overgang fra lette bindingsverkskonstruksjoner i tre til massivt tre, selv om utbyttet her er noe lavere (henholdsvis 0,3 og 0,25 tCO2 pr. tonn økt treforbruk)."

Det imildertid fremdeles flere syn på denne saken.

På Byggutengrenser.no kan en lese følgende:

Det er imidlertid ikke et enkelt regnestykke å finne ut hvem som leverer det mest miljøvennlige produktet. Trær er jo aller høyeste grad naturlige og det samme er stein. Tilvirkning av byggematerialene står for 10-20 % av det samlede miljøregnestykket. Resten handler om for eksempel levetid, energibehov, vedlikeholdsbehov og CO2-opptak og -lagring.

Mur og betong har svært lang levetid. I et livsløpsperspektiv viser mange forskningsrapporter at det ikke er miljøforskjeller mellom mur og betong og andre byggematerialer. Mur og betong er materialer som har sterke fordeler i et land som Norge. De er så godt som vedlikeholdsfrie, de tåler fukt og vann bedre enn noen andre materialer, de brenner ikke, de er materialer som kan varieres i det uendelige både når det gjelder form, farge, volum og oppgave.

CO2-lagring i byggematerialer tas også opp i Randers-utvalgets rapport. Betong opptar og lagrer CO2. Dette er et område det forskes stadig mer på for å kategorisere materialene riktigst mulig i forhold til CO2-kvoter. En stor undersøkelse ved det danske Teknologisk Institut konkluderte nylig med at betongs miljøvurdering i livsløpssammenheng måtte revurderes betydelig i lys av CO2-opptaket.


Med henvisning til disse rapportene:

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism