14 desember 2006

Ny klaffebru over Nidelva

Design- og prosjekteringskonkurranse Ny klaffebru over Nidelva avgjort. Vinnergrupperinga består av Cowi Norge, Cowi Danmark, arkitekt Dissing+Weitling (København) og landskapsarkitekten Agraff (Trondheim).

Bruprosjekteringa skal nå raskt føres videre og forutsatt at det går i orden med bl.a. finansieringa og omreguleringa, vil bygging av brua kunne starte alt sommeren 2007 og stå ferdig på tampen av 2008.

Juryens vurdering:
Alle nødvendige konstruksjonselementer er gitt en bevisst utforming og spiller godt sammen. Brua har en egenidentitet i forhold til nærheten til nabobruene, er en positiv kontrast, og gir et godt svar i forhold til sin plassering. Intensjonen om letthet er oppnådd i selve konstruksjonen, i elementer over brubanen, i fargesetting og ved å unngå en tung motvektskasse. Brua vil kunne framstå som et "forsiktig" landemerke som er verdig.

Totalvurdering
Den foreslåtte horisontalkurvaturen understreker den lettheten arkitektene har hatt som intensjon for brua. Den løser også det formmessig vanskelige forholdet til nabobruene på en elegant måte. Dette oppnås imidlertid ikke i samme grad når brua bygges med fire felt. Juryen vurderer det byplanmessige aspektet til å veie tyngst, dvs bruas innpassing i et framtidig byutviklingsområde. Dette var også en meget klar holdning fra kommunens representant. Derfor anbefales en rett linjeføring som gitt i forutsetningene for konkurransen.

Flere detaljer fra forslaget.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism