05 februar 2007

Europan 9

Europan 9 retter seg mot unge arkitekter, planleggere og profesjonelle under 40 år og med rett til å praktisere i Europa.

Konkurransen omfatter 20 europeiske land og 73 tomter. Mellom 7.000 og 9.000 arkitekter under 40 år vil delta. Norge deltar med 4 tomter i Europan 9: Oslo, Trondheim, Odda og Skedsmo.

Europan er en idé-konkurranse med tema "Europeisk urbanitet og strategiske prosjekter". Tema for Europan 9 er; offentlig rom, mobilitet og natur i et bærekraftperspektiv.

Konkurransen arrangeres for niende gang i år. Norge har tidligere deltatt i Europan 7 og 8. For Europan 9, som gjennomførers over en to-års periode, tilbys konkurrentene denne gang 73 tomter fordelt på 20 land i Europa. Konkurrentene står frie til å velge hvilken tomt og land de ønsker å delta i.

Konkurranseregler og bedømmelseskriterier er identiske og kjøres parallelt i alle land. Hvert lands Europan-sekretariat lager sine egne konkurranseprogram i samarbeid med lokale partnere. Partnerne er kommuner og utbyggere/utviklere som fremmer en aktuell tomt.

Det skal kåres vinnere for fire tomter i Norge. Foruten Grorud sentrum i Oslo, fokuseres det på bysentrum i Lillestrøm, studentboliger i Trondheim, samt Odda, som ønsker å styrke sin posisjon som turistmål.

Konkurranseperioden for Europan 9 er fra 5. Februar til 28. Juni 2007 .

Europan Norway - News

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism