25 april 2007

Fremtidens energieffektive bygg

Avslutningskonferanse for et 5-årig forskningsprosjekt om Fremtidens smarte energieffektive bygg ved NTNU og SINTEF arrangeres den 20. november 2007.

NTNU og SINTEF har gjennomført et 5-årig forskningsprosjekt med tittelen Smarte og energieffektive bygninger (Smartbygg). Prosjektet har hatt som mål å utvikle ny kunnskap, integrerte løsninger, og teknologi som gjør det mulig å dekke vårt bygningsrelaterte energibehov med betydelig lavere ressursforbruk og miljøpåvirkninger enn i dag.

Prosjektets hovedidé er at utvikling og implementering av smarte, energieffektive bygg krever en helhetstenkning som bare kan oppnås gjennom tverrfaglig samarbeid. Deltakerne i prosjektet spenner følgelig fra arkitekter, via ingeniører til samfunnsvitere. Prosjektet har i så måte vært et pionerprosjekt med hensyn til bredt tverrfaglig samarbeid innenfor energibruk i bygninger.

Smarte bygg er gode bygg for både ytre miljø og innemiljø. Smarte bygg betyr ikke bare avansert styringsteknologi, men smart utvikling av helhetlige bygningskonsepter som er ressurseffektive og av høy kvalitet. Bildet viser Brundtlandsenteret i Danmark (KHR Arkitekter A/S).

Foreløpig program:
9.00 Registrering og kaffe
Del 1 - Problemer og utfordringer
9.30 Åpning ved Professor Øyvind Aschehoug
9.40 Miljøsatsing i byggebransjen, ved miljøvernminister Helen Bjørnøy (ikke bekreftet)
9.50 ”Bygninger i lavutslipps-samfunnet” ved Professor Jørgen Randers (ikke bekreftet)
10.15 ”Byggebransjen + energi = An Inconvenient Truth” ved Professor Knut H. Sørensen
10.45 Kaffe

Del 2 - De store smarte svarene
11.00 ”Smart planlegging” ved Professor Anne Grete Hestnes
11.30 ”Smart drift” ved Professor Vojislav Novakovic
12.00 ”Det lærende bygg” ved førsteamanuensis Margrethe Aune og Thomas Berker
12.30 Lunsj

Del 3 - De små smarte svarene
13.30 ”Smarte oppvarmings- og kjølesystemer” ved Forsker Jørn Stene
13.45 ”Smarte fasader” ved Forsker Inger Andresen
14.00 ”Smart belysning” ved professor Barbara Matusiak
14.15 ”Smart innemiljø” ved Seniorforsker Monica Berner
14.30 ”Smarte vaktmestere” ved Stipendiat Robert Bye
14.45 Kaffe

Del 4 - De smarte brukerne
15.00 Gunnar Solbjørg, Forsvarsbygg
15.15 Gry Kongsli, Husbanken
15.30 Petter (Smart) Stordalen Choice Hotels
15.45 Smart oppsummering og avslutning v/Øyvind Aschehoug
16.00 Avslutning

Fremtidens smarte energieffektive bygg - SINTEF

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism