11 april 2007

Ny giv for Hamsunsenteret

Steven Holls konsept for Hamsunsenteret ser omsider ut til å kunne bli realisert. Nordland fylkeskommune vedtok den 1. mars å garantere den regionale finansiering av senteret. Dermed er forutsetningene til stede for å utløse de statlige midler, som har vært holdt tilbake i påvente av ytterligere finansiering.

Det planlagte senteret består av et hovedbygg i seks etasjer og et auditorium i én etasje. Bygningene er forbundet med en underjordisk passasje og danner til sammen et inngangstun som kan benyttes til utendørs arrangementer.

Hovedbygningen rommer, for uten store utstillingsarealer, resepsjon, kafé, butikk, garderober/wc og administrasjon. Bygget er organisert rundt en sentral heiskjerne, og den besøkende beveger seg i en spiralbevegelse nedover i bygningen, vekselvis gjennom et stort åpent rom som reiser seg i 5 etasjer, og flere, mindre, mer intime utstillingsrom.

Alle utstillingsarealene ligger i andre til femte etasje og er utformet for å gi en variert og fleksibel utstilling. Interiøret er delvis skjermet for naturlig lys for å gi gode forhold til digitale utstillingsmedier. Det naturlige lyset trekkes inn i bygningen i dramatiske "lyssøyler" som treffer viktige steder i bygget på spesielle dager i året. Bygningen har en rekke balkonger og vindusåpninger som gir utblikk til kulturlandskapet omkring. Taket gir den besøkende en storslått utsikt utover Hamarøy og landskapet rundt.
Auditorium

Auditoriet består av et stort scenerom delt inn i et publikumsamfi og et scenegulv. Hovedinngangen ligger i bakkant av scenerommet, med direkte inngang fra inngangstunet. Passasjen fra scenegulvet forbinder auditoriet med hovedbyggets underetasje. Det er planlagt plass til 220 personer i salen.

Hamsunsenteret.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism