28 juni 2007

Stopp i bruk av tropisk tømmer

I den nye handlingsplanen for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser slår regjeringen fast at alt tropisk tømmer skal unngås i offentlige anskaffelser.

I 2002 oppfordret daværende miljøvernminister Børge Brende alle offentlige institusjoner til å unngå bruk av ikke bærekraftig hogget tropisk tømmer.

Til tross for dette har både Statsbygg, Forsvarsbygg og det statlige aksjeselskapet Entra Eiendom i ettertid brukt regnskogstømmer i byggeprosjekter. Den mest kjente episoden er skandalen med bruk av den truede tresorten bintangor i Kyss Frosken!-bygget på Tullinløkka i 2005.

Nå formaliseres politikken for første gang på regjeringsnivå. Dette skjer i forbindelse med at regjeringen før helgen la fram sin handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser.

Handlingsplanen presenterer ulike tiltak for å sikre at offentlige innkjøp ikke fører til miljøødeleggelse og unødig bruk av ressurser.

Staten går foran med et godt eksempel


I avsnittet om tropisk tømmer i bygg er budskapet krystallklart:

"Det skal ikke benyttes trevirke med tropisk tømmer verken i selve bygget eller i materialer som brukes i byggeperioden."

- Vi er veldig fornøyde med at regjeringen nå konkretiserer innkjøpspolitikken på tropisk tømmer. Staten er en stor forbruker og en viktig rollemodell i samfunnet, og går nå foran med et veldig godt eksempel, sier Lars Løvold, daglig leder i Regnskogfondet.

Statsbygg har allerede etablert dette som sin policy, men øvrige statlige instanser har ikke fulgt opp. Senest for én måned siden ble det avdekket at Forsvarsbygg ved flere anledninger hadde benyttet regnskogsmaterialer.

Ingen tilfredsstillende merkeordninger


Regjeringen slår også fast at det i dag ikke finnes noen tilfredsstillende sertifiseringsordninger for tropisk tømmer.

I tråd med Regnskogfondets policy anbefaler regjeringen derfor at alt tropisk tømmer unngås:

"Regjeringen ønsker å stanse all handel med tropiske skogprodukter som ikke er bærekraftig, eller som er ulovlig hugd. Det finnes i dag ingen internasjonale eller nasjonale sertifiseringsordninger som kan gi god nok sikkerhet for at trevirke som importeres er lovlig og bærekraftig hugget."

- Kravet om å unngå all bruk av tropisk tømmer i offentlige bygg gjør Norge til et foregangsland på dette området. Ingen andre land har etter det Regnskogfondet kjenner til så gode og strenge krav, avslutter Løvold.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism