30 juli 2007

Saga kino pusses opp

Saga kino stenger i måned for å gjennomgå betydelig oppussing. Når kinoen åpner igjen etter august er det med en ny foajé, og med helt nye seter i sal 1. Interesserte kan forørvrig sikre seg inntil ti stoler ved å møte opp mellom klokken 16.00 og 19.00 førstkommende torsdag 2. august.

Saga kino ligger i Odd Fellowbygningen, en bygning som på mange måter et symbol på 30-tallets økonomiske arkitetursyn. Arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas egen omtale i Byggekunst i 1934 fokuserer da også på "den forretningsmessige og tekniske gjennemførelse" som mer interessant enn de estetiske løsningene. Når det er sagt bør det i tillegg sies at spesielt bygningens interiører opplagt har kvaliteter som også er interessante i andre sammenhenger.

Saga kino ble ombygd i 1981, og fikk med det 6 saler. Dette ble Norges første virkelige kinosenter bygget etter tegninger av det samme arkitektfirmaet som sto bak den opprinnelige kinoen (Blakstad & Munthe-Kaas).

Arbeidet med Odd Fellow-bygningen ble påbegynt i 1932. Kompliserte grunnforhold forsinket arbeidet i tillegg til en rekke forandringer som ble foretatt for å tilfredstille leieboernes krav. Innflyttningen i bygningens kontordel tok til høsten 1933, kinoen Saga åpnet i februar 1934, og revyscenen Scala i mars samme år.

Byggeprogrammet for Odd Fellow-bygnigen er et karakteristisk eksempel på mellomkrigstidens "flerfunksjonsbygg". Bygningen inneholder kontorer, foreninger, losjelokaer, revyteater, restaurant, butikker, kino og utstillingslokaler etc .

En spesiell vanskelighet ved prosjektet var tomtens skjeve form og de store nivåforskjellene mellom gateplanene. En følge av dette er at gulvene i underetasjen ligger på forskjellige kotehøyder.

Byggeoppgaven ble i sin tid karakterisert som en av de største og mest kompliserte som inntil da hadde vært gitt til et norsk arkitektkontor.

Arkitekturen i foajeen skal bringes tilbake slik den var i gamle dager. Dermed blir Saga en slags moderne retro-kino. Utenfor kommer en ny baldakin som ligner den kinoen hadde i 1934.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism