29 juli 2007

Trimaran lover lavere energibruk

Skipsdesigner Rune Ødegård har utviklet et trimarqanskrog, som han også har har fått gjennomført lovende tester med.

Dagens hurtigbåter er miljøverstinger med et CO2-utslipp per passasjerkilometer som er høyere enn ved fly. Trimaranteknologien som Ødegård har utviklet bygger imidlertid på kjent teknologi som kan redusere utslippene av NOx og CO2, men interessen er foreløpig laber.

- Det kan skuldast at dei manglar ambisjonar på teknologisida og incitament til forbetring av tilbodet til dei reisande, sier Ødegård til Bergens tidende.

Incitamentmangelen tilskriv Ødegård dei konsesjonsgivande fylkeskommunane, som han hevdar lagar anbodsvilkår som er tilrettelagt gammal og lite miljøvennleg teknologi. Han etterlyser miljørekneskap for snøggbåtrutene.
/../


Dagens hurtigbåter forbruker i gjennomsnitt 1,5 millioner liter drivstoff i løpet av et år. Det skulle bli noe i retning av 1.500 tonn, noe som indikerer et innsparingspotensiale, for å si det forsiktig
Rune Ødegård har presentert eit design for ein 40 meters trimaran med plass til 300 passasjerar. Fartsområdet blir 35 - 45 knop.

Med 42 knop kan dagens reisetid på nær fem timar med ekspressbåt frå Selje til Bergen reduserast med ein time. Reisetida Bergen - Stavanger kan kuttast med tre kvarter.

Båttypen treng ikkje større motorkraft enn dagens katamaranar som går ti knop saktare. Trimaranen får redusert drivstofforbruk og mindre utslepp trass 10 - 12 knops større fart, ifølgje Ødegård.


Trimaran kuttar reisetida - bt.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism