20 august 2007

Database for gode boligprosjekter

Husbanken, kommunene, byggebransjen, arkitekter m.fl. har et stort behov for eksempler på gode boligprosjekter.

Databasen ønsker å rette søkelyset mot prosjekter med spesielle kvaliteter i tråd med Husbankens tre satsingsområder:
- Byggeskikk og bokvalitet
- Miljøvennlig boligbygging
- Universell utforming

I tillegg finner du harde fakta som adresse, tiltakshaver, arkitekt, antall boliger, utnyttelse, byggeår, mm. Ved å krysskoble søkeord kan du for eksempel finne fram til prosjekter med de kvaliteter du er på jakt etter, spesielle steder i landet, bygget innenfor en bestemt tidsperiode.

Databasen er ny og antall prosjekter er nå begrenset, mens intensjonen er at dette skal bli, etter noen år, den databasen der du finner det som er av interessante boligprosjekter i Norge. Alt fra eneboliger til større bokk- og byboligprosjekter er med.

Hva er et godt boligprosjekt?
Enhver utbygger eller arkitekt kan legge inn "sine" prosjekter i databasen. Beskrivelse av viktige kvaliteter følger den mal databasen er bygget opp over. Dette sendes så elektronisk til det aktuelle avdelingskontor i Husbanken. Her blir hvert prosjekt vurdert før det slipper inn i databasen. Husbanken vil godkjenne alle prosjekter som har en alminnelig og akseptabel standard. Det er dermed ikke sagt at prosjektet har forbilledlige kvaliteter. Et "akseptabelt" prosjekt uten spesielle kvaliteter vil være å finne i databasen, men vil ikke bli markert dersom du søker på spesielle kvaliteter.

For gode prosjekter/forbilder vil Husbanken markere hvilke kvaliteter som skal være søkbare. Det vil si at noen prosjekter for eksempel bare vil dukke opp ved søk på god arkitektur eller for eksempel miljøvennlig boligbygging, mens andre forhold ved prosjektet ikke er av spesiell interesse. Hvilke kvaliteter som er spesielt ved et prosjekt vil derfor variere. I presentasjonen av hvert enkelt prosjekt vil du finne et smilemerke for de kvaliteter som er fremhevet. Beskrivelsen er den som innsender selv har utformet, eventuelt med en kommentar fra Husbanken.

Rettigheter
Husbanken forutsetter at alle opplysningene som legges inn kan benyttes fritt, også illustrasjonene. Dersom noen ønsker høyoppløslige bilder for videre presentasjon må dette hentes hos den aktuelle tiltakshaver/arkitekt.

Databasen er utarbeidet av Husbanken i samarbeid siv.ark. MNAL Johan-Ditlef Martens, som i også har vært prosjektleder.

Husbanken - Husbanken lanserer nå en ny elektronisk database for gode boligprosjekter

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism