20 august 2007

Ny inneklimarettrettleiar

SINTEF Byggforsk har utarbeida ein forbrukarrettleiar som gjer det lettare å ta omsyn til miljø- og inneklima ved oppussing og modernisering av bustader.

Nordmenn pussar opp ofte og moderniserer heim og hytte for store summar kvart år. Saman med produkt vi kjøper, medfører dette ein miljøbelastning og får konsekvensar for alle.

Rettleiaren tek blant anna for seg planlegging av langsiktige løysningar, energisparande tiltak, kva du som forbruker kan gjere sjølv av arbeid og kva du ikkje bør gjere sjølv. Den tek også for seg helse- og miljøfarlige stoff som kan finnast i bustader frå forskjellige tidsperiodar, gode råd om miljøriktige val av materialar og løysningar, farleg avfall og avfallshandtering.

Rettleiaren "Miljøriktig oppussing og modernisering av boliger" (4,02 MB) kan lastast ned frå Husbanken sitt bibliotek.

Husbanken - Ny inneklimarettrettleiar med praktiske råd

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism