08 august 2007

Stressless

Stressless kom på markedet i 1971 og ble raskt en internasjonal suksess. Produsenten Ekornes har de siste ti årene vokst seg til å bli en av Europas største møbelprodusenter. Et av de viktigste suksesskriteriene er spesialisering på ett område: Stressless-kolleksjonen.

Robotiseringen av produksjonen gir så lave produksjonskostnader per enhet at selskapet fortsatt kan være en viktig aktør i den globale konkurransen. Administrerende direktør ved ekornes, Nils-Fredrik Drabløs, besøker jevnlig konkurrerende møbelprodusenter i utlandet. Han blir stadig forundret over hvor de fleste konkurrentene legger hovedtyngden av sin innsats.

- Konkurrentene er flinke til å følge med på trender, og har fokus på produktutvikling, salg og marked. Satsingen på den industrielle siden av møbelproduksjonen er imidlertid svak. De mangler nødvendig kompetanse for å kunne ta i bruk kostnadssparende teknologi og for å koordinere denne med underleverandører. Lave kostnader per produsert enhet er, sammen med kvalitet, avgjørende for å konkurrere internasjonalt, sier Drabløs.

Ekornes la ned sin produksjon i utlandet på begynnelsen av 1990-tallet. Siden den gang har Ekornes bygget opp fabrikker i Norge basert på høy kompetanse og produksjonseffektivitet.

- Vi har en egen ingeniørstab inhouse hvis hovedoppgave er å videreutvikle, industrialisere og robotisere bedriften. Ingeniørstaben jobber parallelt med designavdelingen som består i overkant av 30 møbeldesignere, industridesignere, ingeniører og produktutviklere. De to miljøene jobber tett sammen om hvordan nye ideer kan settes ut i livet ved hjelp av eksisterende produksjonsapparat. Hvis det ikke går, kjøpes nytt utstyr inn. De to avdelingene utgjør et meget viktig ledd i vår satsing på at Ekornes skal holde sin posisjon som kunnskapsbedrift, sier Drabløs.

Les mer hos Norskindustri.no og hos Ekornes.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism