24 september 2007

«Pling Plong» blir nytt kulturhus

Asplan Viak vant arkitektkonkurransen om ny kulturskole og videregående skole i Bjergsted. Juryen mener «Pling Plong», som er prosjektets motto, viser gode, konsekvente løsninger.

- Tomten byr helt klart på utfordringer; volumet er veldig begrenset. Derfor kan det bli aktuelt å grave dypere eller flytte over noen rom fra den videregående skolen (Musikk, dans, drama) til kulturskolen, som dansesalen for eksempel, sier juryleder Leif Værum Larsen.

Ifølge juryen har bygningen som skal huse kulturskolen har fått et rektangulært volum med inngangsparti og vertikalkommunikasjon mot torget: Foajé og kafé er plassert i tilknytning til inngangspartiet noe som gir åpning mot torget og sjøen.

Bygget består av seks etasjer. Funksjoner knyttet til dramavirksomheten er plassert i de tre nederste etasjene, noe som gir mulighet for offentlg tilgjengelighet utenom åpningstidene.

Juryen konkluderer med at vinnerprosjektet løser de arkitektoniske utfordringer i tomter, program og reguleringsbestemmelser. Prosjektet er "robust" og kan tåle nødvendige bearbeidelser. Juryen fremhever at prosjektet har styrke i sitt interessante og identitetsbærende uttrykk.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism