08 september 2007

Waterfront Communities Toolkit

Fjordbykontoret har sammen med Arkitekthøgskolen i Oslo og Oslo Havn KF i 3 år deltatt i Waterfront Communities Project (WCP). Til sammen ni byer rundt Nordsjøen, med felles utfordringer i transformasjon og utvikling av sine havneområder, har bidratt i prosjektet. Cool Sea er prosjektets sluttrapport. Her samles byenes resultater og erfaringer innenfor de ulike temaene, presentert gjennom retningslinjer og anbefalinger. Deltagelsen i prosjektet har vært en del av den faglige bakgrunnsutredningen for Fjordbyplanen.

Nedenfor kan du lese sluttrapporten av Waterfront Communities Project:

Les også artikkelen "Nordsjøbyer samarbeider om sjøfrontutviklingen" av Jorleif Jørgenvåg, seniorarkitekt Fjordbykontoret.

The Cool Sea - Waterfront Communities Toolkit - Fjordbykontoret - Oslo kommune

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism