09 oktober 2007

Misfornøyd med miljøsatsing

- Det er gjort endel på folkeopplysning og noe på CO2-håndtering. Ser man på hva som er gjort på vindkraft til havs og bilavgifter, er det små skritt. Det er så peanuts at det er til å gråte av, sier leder I Lavutslippsutvalget, professor Jørgen Randers, til Aftenposten.

I dag er det nøyaktig ett år siden Lavutslippsutvalget ga regjeringen 15 utfordringer, som Norge må løse for å ta klimaproblemene på alvor. Samtidig fikk regjeringen. I tillegg kom 11 strakstiltak som bør gjennomføres i løpet av stortingsperioden.

- Regjeringen skal ha skryt for å ha satt ned utvalget før klimaproblematikken var på alles lepper. Dessuten er det avsatt betydelige beløp til CO2-håndtering i statsbudsjettet, sier Randers.

Han utfordrer samtidig regjeringen på nytt med følgende forslag til tiltak:
  • Økning i støtten til vindkraft til 20 øre pr. kWh (i dag 8 øre).
  • 150 øre i støtte pr. kWh for vindmøller til havs som ikke kan sees fra land.
  • Intensivere sansningen på fullskala CO2-rensing på Kårstø ved å doble kronebeløpet i 2009 (avsatt 1 mrd. i 2008).
  • Påbud om biodrivstoffpumper på landets bensinstasjoner.
  • Forbud mot oljefyring.
  • Påbud om strøm fra land til nye plattformer på sokkelen

Miljøutvalg føler seg lite hørt

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism