08 oktober 2007

Urealiserte arkitekturprosjekter

Hvert år brukes det store ressurser både hos arkitektkontorene og i akademia på arkitektur- prosjekt som ikke blir virkeliggjort. Bak disse urealiserte prosjektene ligger en veldig kunnskap, refleksjon og innovasjon. Desverre er dette arbeidet ofte utilgjengelig, glemt og gjemt i arkivene og på serverne til kontorene og arkitektskolene.

De interessante spørsmålene blir derfor: Kan man gjennom å belyse det ubygde finne andre ideer, andre verdier? Og kan det urealiserte bidra til utviklingen av arkitekturen og samfunnet?

Archigrams "Walking Cities", OMAs "Parc de la Villette", Mies van der Rohes "Prosjekt for et kontorbygg i Friedrichstrasse", Sverre Fehns "Teaterfugl", Boulleés "Newton-kenotaf" og Le Corbusiers "Contemporary City for Three Million Inhabitants" har alle påvirket verden på forskjellige måter selv om disse prosjektene aldri direkte ble bygd. For å ha denne effekten må den urealiserte arkitekturen gjøres kjent. For å få ut dens potensial må den synliggjøres, bli diskutert og vurdert. Den må komme til overflaten og bli en del av vår bevissthet.

Dette er utgangspunktet for NORWEGIAN COLLECTION OF POTENTIAL ARCHITECTURE. 0047 ønsker gjennom prosjektet å rette søkelys mot den uferdige, rå og usynlige arkitekturen i Norge; Prosjekter og ideer som strandet, ble for dristige, ble for dyre eller av andre grunner ikke ble realisert. Ønsket er å kartlegge det Norge som aldri ble. Nettopp i en tid hvor det bygges mye er det betimelig å stille spørsmål ved om de riktige prosjektene blir bygget, og om det ligger en underliggende intelligens i det urealiserte.

Derfor starter 0047 prosjektet NORWEGIAN COLLECTION OF POTENTIAL ARCHITECTURE, en kollaborativ online samling potensiell arkitektur i Norge. Samlet kan de ubygde prosjektene synliggjøre kunnskap og potensial, og dermed bidra til at det dannes et mer komplett bilde av norsk arkitektur.

Forhåpentligvis kan NORWEGIAN COLLECTION OF POTENTIAL ARCHITECTURE i framtiden brukes som en referanse for arkitekter, studenter, planleggere, politikere, utbyggere og media. Slik kan de glemte og usynlige prosjektene bidra til debatten om framtiden. Prosjektet undersøker også hvordan arkitektur kan formidles ved hjelp av internetts muligheter så som brukergenererte system, nettverk, news feeds, og open-source-tankegang. Samlingen er tenkt å være utgangspunkt for senere undersøkelser, utstillinger og publikasjoner.

Som en del av lanseringen har 0047 invitert en gruppe skribenter som belyser fenomenet potensiell arkitektur på forskjellig måte: Prodekan ved Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU, Fredrik Shetelig, skriver om det urealisertes mørke og lyse sider. Håkon Matre Aasarød fra Fantastic Norway Architects skriver om arkitektens rolle som designer av både det fysiske og det ikke-fysiske og visjonenes rolle i stedsutvikling. Rektor ved Bergen Arkitektskole og sekretær i Europan Norge, Marianne Skjulhaug, fokuserer på den ubygde arkitekturen mellom utopia og det trivielle. Aslak Hanshuus fra Huus og Heim Arkitektur har skrevet om Tullinløkka-prosessen og hvilke premisser de to avholdte konkurranser har lagt for tredje runde. Førsteamanuensis ved NTNU, Gerrit Mosebach, har skrevet om Bjørvika og den "klaustrofobiske konsensus". Disse tekstene er tilgjengelige på nettsiden og i utstillingslokalet.

NORWEGIAN COLLECTION OF POTENTIAL ARCHITECTURE er utviklet av Espen Røyseland og Øystein Rø.

NORWEGIAN COLLECTION OF POTENTIAL ARCHITECTURE

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism