07 oktober 2007

Prioriterer helse fremfor bygg


Snøhettas prosjekt for Kunsthøgskolen i Bergen er blant de mange prosjektene som ikke får penger.
Bergenserene er ikke fornøyde om dagen. Regjeringen har enda en gang unlatt å bevilge penger til nytt odontologibygg, nybygg til Høgskolen i Bergen, nybygg til Kunsthøgskolen i Bergen, samt nytt domstolsbygg til Gulating lagmannsrett. Flere av prosjektene har ventet i rundt ti år på å flytte inn i bygninger som vil gi mer tidsmessige arbeidsforhold.

- Alle vi som representerer regjeringspartiene fra Hordaland har kjempet og stått på fra hver vår kant. Men vi har dessverre ennå ikke fått gjennomslag, sier Per Rune Henriksen som også er leder i Hordaland Arbeiderparti.

- Problemet er de store overskridelsene vi har sett på offentlige byggeprosjekter. Markedet ville bli enda mer opphetet enn det allerede er hvis nye store prosjekter skulle igangsettes. Håpet er at det vil normalisere seg for eksempel i et treårs perspektiv, sier Henriksen.

- Det er regjeringens policy at man skal holde igjen. Men jeg skjønner at frustrasjonen brer seg, og samtlige tre bygg som det er snakk om er vel begrunnet. Dette gjelder «overmodne» prosjekter. Dess lenger man venter, dess mer må tas opp igjen når det gjelder planlegging. Så det er absolutt et dilemma.

- Problemet er ikke at et enkelt bygg blir hundre millioner kroner dyrere enn beregnet, men at økt byggeaktivitet vil presse opp priser og lønninger generelt. Derfor har jeg ivret for at vi må ha mer hardhendte restriksjoner på privat byggevirksomhet. Det har vi jo hatt ved tidligere anledninger, som for eksempel byggestopp for kjøpesentra. Konjunkturavgiften i sin tid var også et virkemiddel, sierSenterpartiets Rune Skjælaaen.

Heller helse enn dyre bygg - bt.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism