22 oktober 2007

Satser på bølgekraft

Norge har lange tradisjoner innen både maritim virksomhet og vannkraft og burde derfor hatt som ambisjon å bli verdensledende på området. Slik er det imidlertid ikke sikkert at det går. Britene har åpnet verdens to største og beste test- og utviklingsanlegg for bølge- og tidevannskraft i Cornwall og på Orknøyene. Samtidig er rammevilkårene så gode at de lokker til seg gode prosjekter fra hele verden, også inkludert Norge.

Fred. Olsen står bak selskapet Fobox, et av det mest profilerte norske bølgekraftprosjektet. Fobox har kommet lengst i utviklingen og er valgt ut som et av fire prosjekter som fram til 2014 skal få bruke test- og utviklingsfasiliteter på anlegget i Cornwall.

Fobox sin teknologi er basert på en flytende plattform hvor et antall pongtonger fanger opp bevegelsene i bølgene som så driver en generator.

Et annet norsk prosjekt er Wave Energy AS på Ålgård. Neste år planlegger selskapet å bygge et pilotanlegg med en ytelse på 200 kW plassert på Kvitsøy.

- Vi skulle så gjerne videreutviklet og kommersialisert konseptet i Norge, i samarbeid med norsk industri. Men slik det ser ut i dag, er støtteordningene etter etableringsfasen ikke tilstrekkelig. I Norge kan en bølgekraftprodusent regne med en produksjonsstøtte på rundt 10 øre/kWh. Britiske myndigheter støtter umoden energiteknologi med nesten 2 kr/kWh over flere år, som hjelp i en kommersialiseringsfase.

Pelagic Power er et tredje norsk selskap som baserer seg på et nettverk av pumper festet til bøyer. Disse pumper sjøvann på 40–50 meters dyp opp til en turbin på land. Håpet er å få installert et pilotanlegg «nord for Trondheim» innen 2010. Et pilotanlegg på 1 MW vil koste rundt 15 millioner kroner.

B�lgen uten kraft - Prosessindustrien�

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism