14 oktober 2007

Tilgjengelighetskart for Bergen sentrum

I samarbeid med kommunalt råd for funksjonshemmede har Samferdselsetaten utarbeidet et tilgjengelighetskart.

Kartet viser grader av tilgjengelighet for bevegelseshemmede som bruker rullestol i Bergen sentrum, og skal gjøre det lettere for bevegelseshemmede å planlegge kjøreruter i sentrum.

- I prosessen har det vært utstrakt kontakt med intesseorganisasjonene for bevegelseshemmede. Det er avholdt arbeidsmøter og informasjonsmøter. Likevel mener vi at det foreliggende produktet er et ”første opplag” på 500 kart, der intensjonene er å forbedre og tilpasse kartet for brukerne og å fange opp endringer i fortau og gater, sier prosjektleder Trygve Skagestad ved Samferdelsetaten.

Finanisert ved BRA-midler
Kartet er en del av et større prosjekt for å bedre tilgjengeligheten for bevegelseshemmede og blinde/svaksynte i Bergen. Prosjekt inngår som en del av en søknad fra Bergen kommune om BRA-midler 2006 (Bedre transportinfrastruktur, Rullende materiell, Aktiv logistikkforbedring). Totalt bevilget staten 50 millioner kroner i 2006 til dette formålet.

BRA-prosjektet har som overordnet formål å tilrettelegge reisekjeden fra hjem til reisemål.

Bergen kommune - Aktuelt - Har laget tilgjengelighetskart for Bergen sentrum

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism