12 november 2007

Oslo bys arkitekturpris 2007


Restaurering av tak.
Foto: Thomas Bjørnflaten
Urbygningen, Domus Academica, er en av tre bygninger som utgjør Universitetet i Oslo Sentrum er tildelt Oslo bys arkitekturpris for 2007. Anlegget er oppført i 1840-årene etter tegninger av arkitekt Chr. H. Grosch, sterkt påvirket av den berømte tyske arkitekten K.F. Schinkel. Universitetet var sentralt i byggingen og konstitueringen av den unge norske nasjonen. Dette kommer klart til uttrykk i den byplanmessige sammenhengen, der anlegget ligger ut mot byens hovedgate, nær Slottet og viktige andre bygninger. Den store vekt man tilla anlegget skinner også igjennom i den gjennomarbeidete utformingen på alle nivåer.

I juryens begrunnelse heter det:

Restaureringen av Domus Academica er et overbevisende og forbilledlig gjennomført prosjekt i offentlig regi. De mange forskjellige interiørene er nitid restaurert og oppfrisket slik at de gamle opprinnelige fargene og malte dekorasjoner skinner som aldri før. Arbeidene er utført etter strenge antikvariske retningslinjer, og den håndverksmessige utførelsen holder høy standard. Arbeidene løfter fram kvalitetene i den opprinnelige bygningen og formidler med all tydelighet hvilket nasjonalklenodium dette anlegget er. Universitetet er fremdeles levende i bruk til undervisningsformål og det er en offentlig tilgjengelig bygning. Universell utforming er til en viss grad ivaretatt. Ventilasjon og andre tekniske installasjoner er godt integrert i bygningen.

Hederlig omtaleEkebergrestauranten, Kongsveien 15

Ekebergrestauranten, tegner av Lars Backer og oppført 1927-29, er Norges eldste funksjonalistiske bygning. Den har en praktfull beliggenhet og er sammen med Sjømannsskolen det viktigste landemerket i åsene øst for byen. Trapper, terrasser og murer utnytter beliggenheten og inngår i anlegget. Restauranten har hatt flere eiere og gjennomgikk en periode med dramatisk forfall på 1990-tallet. Under dagens eier er restauranten blitt omhyggelig restaurert og forbilledlig gjenbygget til en moderne restaurant. Ekebergrestauranten er pånytt blitt et levende sted i Oslo, en "institusjon" i byen.

På grunn av det store forfallet har arbeidene vært gjennomgripende. I hovedsak er de gjennomført etter antikvariske retningslinje, men visse endringer og tilpassinger i forhold til moderne restaurantdrift har vært nødvendig. Byantikvaren har bistått ved hele prosessen. Restauranten fremstår i dag som ”ny”, men likevel helt i stedets ånd og tradisjon. Arbeidene har tatt for seg både interiør og eksteriør, inkludert det flotte terrasseanlegget. Tekniske løsninger er godt integrert. Rådet vil likevel bemerke at hensynet til universell utforming kan bedres betydelig med enkle tiltak.


Sofienlund, Drammensveien 155

Sofienlund er den eldste av kandidatene som har vært vurdert. Hovedbygningen ble oppført omkring 1815 som en lystgård innerst i Frognerkilen. Den er en relativt liten toetasjes hovedbygning i pusset tegl og med tidstypisk valmtak. Over inngangspartiet er det karakteristiske louis-seize-dekor. En sidebygning i sveitserstil fra 1853 er også del av anlegget. Rundt det hele ligger restene av en hage.

Det byplanmessige konteksten rundt Sofienlund har endret seg radikalt siden 1815, og anlegget er i dag omgitt av tung næringsbebyggelse og store transportanlegg. Sofienlund fremstår nesten som en kuriositet, et ”pustehull” som gir området miljømessige kvaliteter og stor tidsdybde.

Anlegget var i kommunal eie fra 1916 og ble fredet av Riksantikvaren allerede i 1924. imidlertid forfalt det gradvis. I 1999 ble bygningen, som da nærmest var en ruin, overtatt av en gruppe på tre personer som dannet aksjeselskapet Sofienlund AS og startet et nitidig restaurerings- og i standssettingsarbeid. Arbeidet har vært preget av pågangsmot og entusiasme. Det har tatt lang tid og er trinnvis og svært omhyggelig utført. Antikvariske prinsipper har vært fulgt, med tett oppfølging fra Byantikvaren. Opprinnelige elementer er beholdt og restaurert der det har vært mulig, interiørene har for øvrig en høy grad av tilbakeføring på dokumentert grunnlag. Materialbruken (maling, puss, trevirke) er historisk riktig. Nye tekniske installasjoner som jordvarme og ventilasjon er godt integrert i bygningen. Sofienlund benyttes i dag til utleie/selskapslokaler. På grunn av de spesielle føringene har det vært vanskelig å oppnå universell utforming.

Den landlige karakteren som bygningen historisk har ligget i, bør gi inspirasjon til å fullføre restaureringen med et hageanlegg i tidstypisk stil. Dette vil bidra til å fremheve dette unike prosjektet ytterligere.


Oslo bys arkitekturpris 2007 til Urbygningen, Universitetet i Oslo - Bystyret - Oslo kommune

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism