14 november 2007

Hvordan planlegge den "gode by"?

CEU - Council for European Urbanism - inviterer til åpent møte i Galleri og Cafe Frie Kunster, St. Olavs gate 7, tirsdag 20. november kl. 19.00. På møtet vil en se på erfaringer fra Reykjavik, Holland, Oslo og New Urbanism.

Reykjavik presenteres "til skrekk og advarsel", nye tradisjonelle byer i Holland som forbilde og "Smart Code" fra USA som et praktisk verktøy for å planlegge den gode, bærekraftige byen.

1) PROBLEMET:
REYKJAVIK: Skandinavisk by eller amerikansk forstad?

Erling Okkenhaug presenterer inntrykk fra de urbane katastrofeområdet Reykjavik. Byen eser planløst utover i naturen, og halvparten av arealet benyttes til veier. Likevel vokser bilkøene når tilværelsen blir totalt bilavhengig. Det lille man har av mangfoldig sentrumsbebyggelse i menneskelig skala er truet av riving. Beboergrupper aksjonerer nå mot den denne parodien på mislykket byutvikling, og har bedt det norske nettverket Allgrønn om bistand til å organisere kampen.


2) ALTERNATIVET:
NYE BYER I HOLLAND: Gjenoppdagelse av kunsten å skape humane urbane områder.

Arkitekturtidskriftene er fulle av oppsiktsvekkende eksperimentelle nybygg fra Holland, Den fortiede realiteten er at det bygges en rekke nye byer og bydeler basert på klassisk byforming og tradisjonell regional arkitektur. Audun Engh har vært på en studietur til flere av de nye hollandske byene, bl.a. Brandevoort, og presenterer ferske inntrykk.


3) VERKTØYET:
SMART CODE: Nytt effektivt redskap for en bærekraftig, demokratisk byplanlegging.

"Smart Code" er en oppsummering av New Urbanisms snart 20-årige erfaring med å bygge nye bysamfunn i USA. Hovedforfatter er Andres Duany. Smart Code tilbyr et system for formbaserte reguleringsbestemmelser, med mulighet for å styre tetthet, høyder, gatenettverk, offentlige rom, funksjoner og estetiske kvaliteter. Som del av et prosjekt ledet av siv.ark. Arne Sødal ble den første Smart Code-baserte europeiske byplanen nylig laget for Bran i Romania.

Arne Sødal presenterer Smart Code som et verktøy for fremtidig byplanlegging i Norge.
Han informerer også om siste nytt fra prosessen i Bjørvika, et sted der Smart Code med fordel kan benyttes til å utvikle en ny og bedre byplan, med bred deltakelse fra berørte parter og bydelen.

---

Cafe Frie Kunster serverer mat og drikke. Gratis adgang.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism