16 november 2007

Nytt bygg ved Romsdalsmuseet

Vinner av arkitektkonkurransen for nytt bygg ved Romsdalsmuseet er kåret. På veien frem til en vinner har kunnet kåres, har det vært holdt en arkitektekonkurranse. Det har vært gjennomført i 2 trinn. Først en prekvalifiseringsrunde der 27 ariktektfirma fra Norge og Norden meldte sin interesse og dokumenterte hva de var gode for. Av disse ble 5 arkitektfirma valgt ut til å komme med konkrete forslag til et nytt bygg etter et spesifisert romprgram.

Juryens enstemmige innstilling ble tatt til orientering av styret i et møte den 16. oktober.Vinnerutkastet heter: "Kronen på verket" og er forfattet av Reilulf Ramstad arkitekter AS, Oslo. Andreplassen var forfattet av Kosbergs Arkitektkontor AS Molde med motto: "Møteplassen".

Bygget skal innholde areal til faste og skiftende utstillinger, auditorium, bibliotek, kafeteria og kontor i 1. etasje. I underetasjen skal det var et stort gjenstandsmagasin, et fellesmagasin for alle museene i Romsdal, snekkerverksted og et konserveringsverksted med fylkesomfattende funksjon.

Romsdalsmuseet

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism