04 januar 2008

Bygger energihus i Bergen

I Løvåshagen i Fyllingsdalen bygger ByBo 52 lavenergihus og 28 passivhus. Husbanken har gitt utviklingsmidler til prosjektet og prosjektet er godkjent som «forbildeprosjekt» av Enova.

- Det har vært altfor mye snakk om hvilken type energi som skal brukes: Olje, gass, bioenergi eller solenergi. En burde heller være opptatt av å bruke minst mulig energi. Den mest miljøvennlige energien er den som ikke blir brukt. Passivhusene bruker minimalt med energi, forteller Steinar Anda til Bergens Tidende.Lavenergiboliger kan oppnå 75%, og passivhus 85%, reduksjon av energibruk til oppvarming i forhold til "normale" boliger.

Det som skiller disse husene fra andre hus er at de har minimal luftlekkasje og isolerte slik at de holder på varmen. De har doble vegger med isolasjon mellom og økt isolasjon i tak, vinduene er superisolerte, kuldebroer er nesten bortradert og ventilasjonsanlegget har varmegjenvinning. Forskjellen på lavenergihusene og passivhusene er at sistnevnte har ekstra isolasjon og solfangere på taket. Disse gir gulvvarme til bad, varmtvann til radiator i oppholdsrommet og varmt forbruksvann. I Løvåshagen har hver leilighet i passivhusene to solfangere. Kapasiteten er basert på meteorologiske data fra Bergens-området.

Les hva SINTEF Byggforsk skriver (PDF) om Løvåshagen.

- Vi prøver å tenke på alt. Vi har for eksempel tilrettelagt for persienner. Det nytter ikke at vi gjør alt for å få huset tett dersom noen plutselig lager et hull tvers gjennom veggen for å montere solavskjermerne, sier Kjetil Helland.

Prisene på leilighetene ligger innenfor det normale. En leilighet på 75 kvadratmeter koster 2.530.000 kroner. Til nå er ca 50 prosent av leilighetene i prosjektet solgt. Høsten 2008 får de første flytte inn husene i Fyllingsdalen.

Det er Arkitektkontoret ABO som har tegnet prosjektet.

Hus som sparer miljøet - bt.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism