04 januar 2008

Kan stanse havvindmøllene

Nye beregninger viser at tiltakskostnaden for å elektrifisere eksisterende innretninger på norsk sokkel er høyere enn tidligere publiserte estimater. Dette skyldes i hovedsak betydelige økte byggekostnader offshore, stor kompleksitet i ombyggingsprosessene og fallende produksjon på feltene.

Dersom det blir uaktuelt å elektrifisere deler av sokkelen, vil hele eller store deler av kostnaden for kraftnettet legges over på havvindmølleparkene. Dermed kan fremtiden for vindkraft til havs alene kan forsvare en slik gigantinvestering. Statnett vil foreløpig ikke si om det er mulig å gjennomføre et slikt prosjekt uten at offshoreinstallasjonene, med sitt enorme kraftbehov, er med i planene.

Petroleumssektoren står i dag for om lag 25 prosent av de norske utslippene av klimagasser. Det forventes at utslippene fra petroleumsvirksomheten holder seg stabile i flere år framover, men faller før elektrifisering kan være realisert. Ifølge rapporten kan deler av norsk sokkel være forsynt med kraft fra land tidligst i 2015.

Beregningene tar utgangspunkt i teknologi som vurderes tilgjengelig i dag, men rapporten beskriver også muligheter og teknologi som kan utvikles i framtiden. Dette gjelder for eksempel kraft fra land til bruk på flytende ikke-vinddreiende innretninger. Dessuten arbeides det med videreutvikling av teknologi for overføring av større kraftmengder til produksjonsskip, vindkraft til havs på store havdyp og sentraliserte gasskraftverk med CO2-fangstanlegg på sokkelen.

Les et sammendrag eller hele rapporten.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism