20 januar 2008

Dugnad for alternativ Bjørvika-plan

I andre land brukes "charrette" som navn på arbeidsmåten der alle parter samles til felles innsats for å komme til en konklusjon som flest mulig er enige om. "Charrette" er fransk og betyr egentlig en liten kjerre.

Der er særlig i USA og England man de siste årene har laget planer for byutvikling på denne måten. I England kalles metoden "Enquiry by Design". Det kan oversettes til "høring gjennom byforming", med andre ord en prosess der offentlighetens rett til å påvirke planprosessen utøves ved direkte deltakelse i utarbeidelsen av planen.

En plansmie er med andre ord noe langt mer enn idedugnader og informasjonsmøter. Charretten er en forpliktende prosess med et klart mål: I løpet av et ukelangt verksted skal det lages ferdig en plan for et fremtidig byområde. Både fagfolk, utbyggere, offentlige etater, frivillige organisasjoner og interesserte borgere inviteres til å delta.

Korreksjon i åpne møter
Først får man alle fakta, ønsker og målsettinger på bordet, deretter lages det utkast basert på de beste forslagene. Underveis korrigeres forslagene i åpne møter. Til slutt har man forhåpentligvis kommet frem til et konkret byplanforslag som flest mulig støtter.

Designere som vil lytte
Selve designarbeidet gjøres av en gruppe kompetente fagfolk. Disse bør være uavhengige av aktørene i prosjektet, men villige til å lytte til alle parter og bli tittet over skulderen mens de arbeider.

Raskere til et mål som flere kan godta
Det er mange fordeler ved charretter fremfor konvensjonell planlegging: Det går raskere, man unngår at planleggingen blir styrt av bare en parts interesser, det sikres deltakelse og åpenhet, og man kan slippe runder med protester og klager mot prosjekter som ikke har tatt tilbørlig hensyn til alle parters interesser.

INVITASJON TIL INNSPILL OG DELTAKELSE
I tillegg til designere og andre som er engasjert for å gjennomføre charretten og tegne byplanen, håper vi mange organisasjoner og engasjerte enkeltpersoner kan delta, enten hele uken eller så mye man har anledning til. Studenter innen relevante fag inviteres også til å delta. Det vil være behov for aktiv medvirkning fra mange aktører for å kunne presentere et overbevisende resultat lørdag 26.1.

Plan- og bygningsetaten, utbyggere, grunneiere, veivesenet, Jernbaneverket og andre sentrale aktører blir selvsagt også invitert til både å presentere eksisterende forslag og delta i utviklingen av nye løsninger.


Det blir opprettet en styringsgruppe for charretten. Den vil ta avgjørelser underveis, bl.a. om hvilket løsningsforslag som skal velges dersom det foreligger flere alternative. Medlemmer blir representanter for Gamle Oslo Bydelsutvalg, frivillige organisasjoner og fagteamet som lager byplanen.


Intet er gitt på forhånd, det kan dukke opp løsningsforslag som ingen har tenkt på før og som får stor tilslutning.

BYSTYRETS BEHANDLING AV BJØRVIKA-PLANENE
Byutviklingskomiteen i Bystyret vil avslutte behandlingen av Barcode-reguleringen etter at charretten er ferdig. Komiteen vil trolig behandle saken i møte 13. februar, deretter kan det bli bystyrevedtak 27. februar.

Målsettingen må være at gode alternative løsninger for Bjørvika vil gi premisser for komiteens og Bystyrets endelige vedtak, både for Barcode-tomten og andre delområder som skal behandles senere.

Plansmier.org

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism