20 januar 2008

Norwegian Wood 2008


Utendørs amfiscene i Sandnes sentrum.
(Atelier Oslo / BLM/AWP Paris)
Norwegian Wood bidrar til å sette Norge og Stavanger-regionen på det europeiske arkitektur-kartet, og i 2008 fremstår regionen som en av de ledende i Europa når det gjelder moderne, miljøbevisst trearkitektur.

Prosjektet har invitert verdens fremste trebyggende arkitekter og ingeniører til å konkurrere om disse byggeoppgavene og Norwegian Wood skal bli et internasjonalt utstillingsvindu for hele byggenæringen.

Byggeprosjektene skal
  • være nyskapende i tre
  • ha høy arkitektonisk kvalitet
  • ha god byggeskikk med tanke på universell utforming
  • ha høye miljøambisjoner med hensyn til energi- og materialbruk.
Kjerneaktiviteten i Norwegian Wood er en rekke byggeprosjekter som vil stå ferdig høsten 2008.

Presentasjon av prosjektene:


Valenheimen
Kunstnarhus i Fartein Valens landskap, Valevåg, Sveio
(Arkitektgruppen Valenheimen, Norge)

Jåtten Øst B7
Boligområde med rekkehus på Jåtten i Stavanger.
(April Arkitekter, Norge)

Jåtten Øst B8
Boligområde med rekkehus på Jåtten i Stavanger.
(April Arkitekter, Norge)

Lanternen
Utendørs amfiscene i Sandnes sentrum.
(Atelier Oslo / BLM/AWP Paris)

Siriskjær
Den nye trehusbyen m/ 150 leiligheter på Siriskjær, Stavanger.
(Studio Ludo, Norge /A.A.R.T. Danmark)

Preikestolhytta
Ny turistforeningshytte ved Preikestolen.
(Helen & Hard AS, Norge)

Mølbachneset bru
Trebro over Lygrefjorden ved Mølbachneset, Egersund
(Selberg Arkitektkontor AS, Norge)

Trebro over Eideåna
Gang-/sykkelbro over Eideåna som del av Nordsjøruten, Egersund
(Arne Eggen Arkitektkontor, Norge)

Eganes Park
58 urbane boliger og 4-avdelings barnehage på Eganes, Stavanger
(HLM arkitektur og plan, Norge / Onix, Holland)

Bogafjell 1
24 eneboliger og rekkehus parkeringshus, Sandnes
(RAMP, Norge / YOUMEHESHE, UK)

Bogafjell 2
26 eneboliger og rekkehus parkeringshus, Sandnes
(CODE, Norge)

Brueland barnehage
Åtteavdelings barnehage, Sandnes
(HLM arkitektur og plan, Norge / Onix, Holland)

Grashaugveien
10 eneboliger i kjede, Godeset, Stavanger
(se.arkitekter, Norge / Noncon:form, Østerrike)

Myrveien 36
Tilbygg til enebolig/gårdstun
(Helge Schjeldrup Sivilarkitekter MNAL, Norge)

Gangbro på Forus
(Selberg Arkitektkontor, Norge)

Idèprosjekter:
Buøykaia
Boligområde med 7 enheter som kobler seg til eksisterende sjøhusbebyggelse vest på Buøykaia.
(Helge Schjeldrup Sivilarkitekter MNAL, Norge)

Fartein Valen scenen
Kulturscene med flekible løsninger og miljøvennlig materialbruk.


Norwegian Wood er et bredt samarbeidsprosjekt ledet av NAL | ECOBOX. Prosjektets viktigste samarbeidspartnere - i tillegg til Stavanger2008 - er; Stavanger og Sandnes kommuner, Innovasjon Norge, Enova, Husbanken, Byggekostnadsprogrammet, Statens bygningstekniske etat, , Miljøverndepartementet og Trenæringen.

Norwegian Wood

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism