27 februar 2008

Solforskeren med tvisyn på klimadebatten

De aller fleste forskere er enige om at menneskeskapt aktivitet påvirker klimaet på jorden. Pål Brekke mener det samme. Men han skiller trolig lag med flertallet av klimaforskere når han ytrer tvil om hvor sterk den menneskeskapte påvirkningen er.

Ifølge FNs klimapanel (IPCC) har temperaturen på jorden steget med omkring 0,7 grader siden 1901. Dette sammenfaller, ifølge Brekke, både med en økning i menneskers klimagassutslipp og med en økning i solens aktivitetsnivå, noe som gjør det vanskelig å skille disse effektene fra hverandre.

Brekke er blitt mistenkt for å være i lommen på oljeindustrien og for å løpe ærend for Fremskrittspartiet.

- Så langt har ikke dette skapt problemer for meg, annet enn ubehag. Men jeg vet det har vært tyngre for enkelte kolleger som mener det samme som meg. Jeg har bestemt meg for å holde en lavere profil i denne debatten enn jeg gjorde i innledningen. Den er rett og slett blitt for ufin. Når det blir umoralsk å tvile, da begynner dette å likne på religion, ikke en vitenskapelig debatt.

Av enkelte klimaforskere har Brekke fått beskjed om at han ikke er kvalifisert til å uttale seg, fordi han ikke er klimaforsker.

- Men hva er egentlig en klimaforsker? En som studerer solens utstråling, må vel kanskje også kunne kalles en klimaforsker?, spør Brekke, som har publisert mer enn 40 vitenskapelige artikler om solen og om vekselvirkningene mellom solen og jorden.

- Vi kan stå overfor en overraskelse. Det kan være at solen spiller en mer sentral rolle i oppvarmingen enn vi har trodd til nå. Den som hevder at diskusjonen er over, har en grunnleggende uvitenskapelig tilnærming til et av de største spørsmålene i vår tid, mener han.

Bladet Forskning: Skeptikeren!

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism