10 februar 2008

Bygg for alle sivile statuser

Vi er skilte, single og voldsutsatte. Hva blir resultatet når man tegner hjem basert på denne virkeligheten? Her er forslagene til arkitekt Camilla Andersson.

- Skilsmisseleiligheten kan forstås på flere måter. På den ene siden har barnet alltid tilgang til begge sine foreldre. Samtidig er barnet ensomt i midten. De fraskilte foreldrene ser hverandre kun gjennom barnets rom. Og slik er det jo ofte etter en skilsmisse: foreldrene kommuniserer gjennom barnet.

To separerte leiligheter knyttes sammen via et rom. Slik kan begge foreldrene leve med sitt barn, uten at barnet må flytte på seg.

Det siste året har Camilla Andersson kastet seg inn i samfunnsdebatten: «Bygg for alle,» forlangte hun i en artikkel i Aftonbladet:
Vi måste våga tänka utanför kärnfamiljens ram. Enligt SCB:s statistik är det en knapp femtedel av Sveriges befolkning som lever i kärnfamiljskonstellationer. Och ändå är de enda alternativen att leva i en familj eller ensam. Varför finns det inga alternativ till kärnfamiljsboendet? Vi måste öppna upp för andra sätt att leva tillsammans. Singelkulturen är stark. Stockholm är en av de singeltätaste städerna i världen och vänskapsbanden blir allt viktigare samtidigt som vi får allt mindre tid. Bygg moderna kollektiv där man kan leva närmare varandra men ändå behålla sin integritet. Skapa kontaktytor där människor kan träffas och umgås otvunget.

D2 - Virkelig et hjem

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism