17 mars 2008

Arkitekthjelpen.no

Arkitektstudenter ved NTNU vil snart tilby prosjektering på mindre bygg og anlegg. Lærere og studenter ved Fakultet for arkitektur og billedkunst arbeider i disse dager detaljene rundt tjenesten Arkitekthjelpen. Studenter i 3. – 5. klasse og nyutdannede studenter skal med kyndig bistand fra NTNU, offentlige myndigheter og arkitektstanden tilby prosjektering på små tiltak og idé-prosjekter.

Arkitektkontorene har i dag stor etterspørsel og må sende mange kunder på dør. Samtidig tegner arkitektstudenter ved NTNU i dag en rekke små prosjekter på privat basis uten faglig veiledning eller kontroll. Det er i dette gapet Arkitekthjelpen skal oppstå.

- Arkitektprosjekter tar lang tid og vi kommer bare 20 prosent på veien i en studiesituasjon. De andre 80 prosentene får vi ikke simulert. Det er her Arkitekthjelpen kommer inn, forteller Steffen Wellinger, førsteamanuensis ved AB-fakultetet, til Universitetsavisa.

Modellen er inspirert av det tyske Die Baupiloten i Berlin, som er en arkitekttjeneste for studenter i 4. og 5.klasse. Studentene kan her yte arkitekttjenester med veiledning og overvåkning fra faglig kyndige. Die Baupiloten har har vært tilknyttet institutt for arkitektur ved Technische Universität Berlin siden 2003.

- Vår største utfordring er å finne ressurser. Vi har stort engasjement blant studenter og ansatte, nå mangler vi bare ressursene. /../ Fakultetet har et vanskelig budsjettår, så lokalt er heller ikke midlene tilstede. Trondheim kommune ville stille arealer til disposisjon, men vi trenger også bidrag til utstyr. Vårt problem er at vi ikke har et produkt, men bare en god idé. Samtidig har ikke vår bransje historie for å støtte slike tiltak, sier Steffen Wellinger.

Arkitekthjelpen skal ikke konkurrere ut de etablerte arkitektkontorene med billig prosjektering, men heller være et bidrag til et marked med stor etterspørsel.

- Vi skal prøve å få et aksjeselskap på beina i overskuelig fremtid. Til sommeren starter vi et prøveprosjekt med studenter, konkrete prosjekter og oppdragsgivere. Vi har snust på muligheten til å videreføre prosjektet via NTNU til høsten. Denne tjenesten skal likevel løsrives fra undervisningen og være en selvstendig del, og ikke fullt integrert i NTNU, avslutter Solvår Nyhavn.

Arkitekturhjelpen.no
Universitas

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism