25 mars 2008

Biffen mer skadelig enn bilen


Foto: Flikr
Et miljøtiltak som virker kan du faktisk enkelt gjøre noe med. Henning Steinfeldt i FNs Organisasjon for mat og landbruk (FAO) foteller nemlig at klimagasser som blir sluppet ut i forbindelse med husdyrhold utgjør 18 prosent av menneskehetens totale klimautslipp. Til sammenligning står transportsektoren er skyld i 13,5 prosent av utslippene.

Metangassen kua slipper ut som gjør den til klimaversting i tillegg til at drøvtyggerne bruker store arealer, noe som medfører til avskoging. I tillegg gir bruk og produksjon av gjødsel store utslipp.

- Alle vet at fly skader atmosfæren, men at biffen og kjøttkakene på tallerken også gjør det, er det få som tenker på, sier Steinar Lem til Dagbladet.

- Rapporter viser at akseptabelt nivå er å spise 30 kilo kjøtt i året per innbygger, mens vi i Norge spiser 77 kilo i året. I tillegg vet vi at forbruket vokser hvert år. Mest forurensende er de drøvtyggende dyra. Kylling er langt mindre belastende å produsere, sier Lem.

Biffen mer skadelig enn bilen - klima - Dagbladet.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism