04 mars 2008

"Grunnvarme - den nye norske olje?"

Det er en gryende økning i fokus på grunnvarme i Norge. Dette gjelder både i boliger, større bygninger og fjernvarme- og fjernkjølenett. NVE inviterer derfor til et seminar 16. april på Clarion Hotel Oslo Airport for å belyse mulighetene og viktige forhold for grunnvarme i Norge.

Hva er grunnvarme?
Fornybar energi fra uttak, tilbakeføring og lagring av termisk energi ved moderat temperatur i berg og grunnvann. Ved hjelp av varmepumper kan grunnvarme benyttes til energieffektiv og miljøvennlig oppvarming og kjøling av alle typer boligbygg og større bygninger.

Det er også en gryende økning i fokus på grunnvarme i Norge. Dette gjelder både i boliger, større bygninger og fjernvarme- og fjernkjølenett. Med gunstige naturgitte betingelser er potensialet for økt utnyttelse betydelig. I dag leverer norske grunnvarmeanlegg leverer i størrelsesorden 1,4 TWh fornybar varme og kjøling. Målet med seminaret er å gi en oversikt over mulighetene med grunnvarmebaserte varmepumpesystemer i Norge, og vise viktige forhold ved prosjektering og drift av denne typen energieffektive oppvarmings- og kjølesystemer.NVE : Meld deg på seminar "Grunnvarme - den nye norske olje?"

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism