08 april 2008

Klimautfordringen viktig for norske bedrifter

Undersøkelse om norske bedrifters klimaarbeidNesten en av tre norske bedrifter sier at klimautfordringene er meget viktige i sin forretningsstrategi. Det viser en ny undersøkelse som ukebrevet og tenketanken Mandag Morgen har utført i samarbeid med Miljøverndepartementet.

Norske bedrifter mener at det ligger store forretningsmuligheter i overgangen til et lavutslippssamfunn. Hele 90 prosent av de som ble spurt mener at næringslivet i Norden har spesielt gode forutsetninger til å bli ledende på klimavennlige løsninger og teknologi for verdensmarkedet.

- Dette er en offensiv holdning fra bedriftene, og det støtter mitt ønske om at Norge skal bidra sterkt til utvikling av ny, miljøvennlig teknologi. Dette er også viktig i et globalt perspektiv, siden mye av denne teknologien kan brukes også i land som Kina og India. Der øker jo utslippene sterkt, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

- Undersøkelsen viser at det er et klimaskifte på gang blant norske bedrifter, sier Terje Osmundsen, daglig leder for ukebrevet Mandag Morgen, og initiativtaker til næringslivsprosjektet KlimaGevinst som samler tretten ledende bedrifter i Norge.

- Flertallet har nå innsett at markedene for klimavennlige produkter og tjenester vil vokse enormt i årene fremover, i alle bransjer. Bare innen miljø- og energiteknologi anslår OECD et marked på 6000 milliarder kroner innen 2010. Norske bedrifter kan oppnå gevinster både for klimaet og for virksomheten ved å satse på dette, fortsetter Osmundsen.

Undersøkelsen viser at mer enn 80 prosent av bedriftene er enige i at Norden bør være en foregangsregion med progressiv klimapolitikk.

Men selv om et stort flertall av bedriftene mener at det er behov for en ambisiøs klimapolitikk, har få av dem ennå vedtatt en klimastrategi for utslippskutt. Bare 18 prosent av bedriftene har allerede vedtatt en klimastrategi med mål om utslippskutt. Men blant bedriftene med mer enn 500 ansatte har 44 prosent en klimastrategi.

Noen flere funn fra undersøkelsen:

  • Bedrifter som har en klimastrategi med reduksjonsmål oppgir energieffektivisering, miljøvennlig brensel og transport med lavere utslipp som de vanligste tiltakene.
  • De viktigste drivkreftene for investering i tiltak som reduserer utslippene er omdømme hos kunder og krav fra myndighetene.
  • 76 prosent tror klimaspørsmål blir viktigere de neste 3 årene.
  • 35 prosent er positive til såkalt klimamerking av produkter.
  • 59 prosent tror kvoteprisen på CO2 vil stige de neste fem årene.
  • 16 prosent sier at prisen er meget viktig for å investere i tiltak som kutter utslipp.
  • 71 prosent tror kostnaden på strøm vil stige de neste fem årene.

Hele undersøkelsen finner du her:

Last ned undersøkelsen (pdf)

Intervjuene ble gjennomført i mars 2008 av Zapera Receptor Norway. Bedriftene i undersøkelsen er et representativt utvalg av 500 bedrifter (AS og ASA) i Norge basert på omsetningstall og med mer enn 50 ansatte. Respondentene er en representant for bedriftens toppledelse som kan uttale seg om bedriftens klimastrategi/klimapolitikk

Klimautfordringen viktig for norske bedrifter - regjeringen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism