20 april 2008

Kommer avgifter på el-biler?

Elbiler er i dag fritatt for avgifter, men dette vil neppe vare etter hvert som det blir flere av miljøbilene. I år henter snemlig taten inn om lag 55 milliarder kroner i samlede bilavgifter, noe de ifølge NAF trolig ikke kommer til å gi avkall på.

- Avgiftsfritaket på elbiler kan ses på som starthjelp til ny teknologi. Og når produksjonsvolumet øker og kostnadene reduseres, kan det på sikt forsvares å ta også disse bilene inn i avgiftsgrunnlaget. Men hvis det skjer for tidlig, er det problematisk, sier Konrad Pütz som er rådgiver for transport og miljøteknologi i Bellona.

Størst betydning får kanskje de såkalte plug-in hybridbilene. Disse er ventet på markedet i 2010. Til forskjell fra dages hybridbiler vil disse ha batterier som kan lades opp i stikkontakten på forhånd, og dermed kun bruke batteridrift på kortere strekninger.

Miljøvernminister Erik Solheim vil ha avgiftsendringer for å sikre at plug-in hybriden kommer inn på markedet:

- Plug-in hybridteknologien gjør det mulig å redusere klimagassutslippene fra transport uten at det kreves store endringer i infrastrukturen. Vi må få omgjort avgiftssystemet slik at vi legger til rette for denne teknologien. Jeg stor tiltro til at plug-in hybrider blir en viktig del av framtidens billøsninger, sier Erik Solheim til Teknisk Ukeblad.

Taper 55 milliarder p�el-bilsatsing - Teknisk Ukeblad

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism