21 april 2008

Åpent seminar om Kunst i Bjørvika

Bjørvika Utvikling AS og Plan- og bygningsetaten inviterer til åpent seminar: "Hvilken rolle har kunst i en byutviklingsprosess?".

Bjørvika Utvikling AS skal lage et Temahefte for kunst i Bjørvika. Det er i denne forbindelse det nå inviteres til et åpent seminar. Målet er å få til en offentlig diskusjon rundt de prinsipielle problemstillingene knyttet til koplingen mellom kunst og byutvikling

Innledere fra Italia, Tyskland, Sverige og Norge:

Riccardo Caldura (Italia), har jobbet som kurator siden 1990, og er professor ved kunstakademiet i Venezia. Han har i de senere år stått bak flere prosjekt i Venezia hvor han jobber med relasjonen mellom samtidskunst og urban space.

Per Hasselberg/Kunsthalle C (Sverige), er billedkunstner. Han bor og arbeider utenfor Stockholm. Hans kunstnerskap tar utgangspunkt i og undersøker konseptuelle ideer bak arkitektur og samfunnsplanlegging. Hasselberg tok initiativet til Kunsthall C i Hökarëngen i 2003.

European Kunsthalle/Astrid Wege (Tyskland), i Köln ble opprettet i 2005 av aksjonsgruppen Das Lock, som en direkte reaksjon på at den offentlig finansierte kunsthallen ble revet. Den er definert som en nomadisk institusjon som kan knytte seg til en rekke institusjoner lokalt som internasjonalt.

Stefan Schröder (Tyskland / Norge), er utdannet innen byggefag og har studert kunst i Tyskland og Nederland. Han jobber som billedkunstner, prosjektorganisator, kurator og workshopleder med fokus på prosjekter i eller relatert til det offentlige rom.

Seminaret holdes 29. april 2008 fra 11.00 - 16.00 i Postgirobygget 1. etasje i Oslo.

Åpent seminar om Kunst i Bjørvika - Bjørvika utvikling AS

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism