15 april 2008

Kvotekjøp kan bli stoppet

Norge har kjøpt sine første klimakvoter fra et stort vannkraftprosjekt i Kina. kjøpet innebærer en kalkulert risiko ettersom vannkraftprosjektet i Guizhou-provinsen er ikke godkjent av FN ennå. Norge risikerer å gå glipp av klimakvotene de trenger for å innfri kravene fra Kyoto-avtalen.

Guizhou-kraftverket har gode sjanser til å bli godkjent fordi 37 vannkraftverk er blitt godkjent til nå. Ingen slike prosjekter er så langt blitt underkjent. De siste to månedene har imidlertid FNs godkjenningsorgan, UNFCCC, begynt å stille mer kritiske spørsmål til hvorvidt vannkraftverk i Kina kvalifiserer til å få selge klimakvoter.

FN har stilt spørsmål ved de økonomiske analysene som ligger til grunn for søknaden, og vil også ha svar på om beslutningen om å ferdigstille kraftverkene virkelig har vært avhengig av klimakvotemidlene.

Å utstede klimakvoter til vannkraftverk er i tillegg blitt kritisert. Den påståtte miljøeffekten av vannkraftverk som allerede står ferdig er omstridt. Forutsetningene for at kraftverkene skal kunne ha noen klimakvoter å selge, er nemlig både at de skal kunne erstatte uønskede kullkraftverk, og at de ikke ville ha blitt bygget dersom det ikke hadde vært for millioninntektene fra klimakvotesalget.

Forsker Bjart Holtsmark ved Statistisk sentralbyrå mener det er lite tillitvekkende at FN godkjenner prosjekter der demningen er ferdig bygget.

- Investorene må i utgangspunktet ha sett på utbyggingen som lønnsom, og for at ferdigstillelsen av et nesten ferdig vannkraftverk ikke skal være lønnsom, må det ha skjedd en dramatisk endring av etterspørselsforhold eller energipriser siden demningen ble bygget. Kullprisene er de senere årene gått betydelig opp. Dette skulle tilsi økt lønnsomhet for vannkraftverkene, ikke redusert lønnsomhet. Her er det altså åpenbart ugler i mosen, mener Holtsmark.

Norsk kvotekjøp kan bli stoppet

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism