22 juni 2008

Fanger CO2 med alger


Alger med potensiale.
Foto: jurvetson
Stipendiat ved NTNU Anita Zvolinschi lanserer en kreativ løsning på renseutfordringene av CO2 fra eksosgasser. Den mest miljøvennlige måten å rense CO2 fra et gasskraftverk på, er å føre CO2 til et stort vannmagasin fylt med mikroalger. Ved hjelp av den naturlige fotsyntesen i algene omdannes sollys og CO2 til ny energi. Algene kan fermenteres (gjæres) og brukes direkte som biobrensel.

Ved å få til gjenbruk av CO2, så stiger utnyttelsesgraden, belastningen på miljøet synker, og regnskapet bli mer positivt.

Zvolinschi undertreker at entropi-produksjon er en veldig effektiv måte for å karakterisere alle delene av en prosess, og få et fullstendig ressursregnskap.

- Hvis vi sammenligner typer av kraftverk, vil hydrogenalternativet ta seg best ut i regnskapet inntil vi tar i bruk solenergien og gjør CO2 til en fornybar ressurs. Da tipper regnskapet i den andre retningen, sier hun.

- Se for deg en diger grunn innsjø med solen stekende over. Vannet er salt havvann og fylt med mikroalger. Solen og fotosyntesen gjør at CO2 opptas i algene, på samme måte som i grønne planter i hagen. Algene kan fermenteres til bioenergi. Det som er verdt å merke seg er at en slik innsjø må være på 6500 hektar for å ta seg av CO2 fra ett gasskraftverk på 400 MW. I areal er det like stort som Trondheim by.

En interessant variant av dette konseptet ser ut til å bli realisert i Mexico, der firmaet Algenol skal sette igang produksjon av bioetanol basert på alger.

TU.no - Renser CO2 med fotosyntese og alger - Teknisk Ukeblad

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism