18 juni 2008

Fremtidens byer

Staten samarbeider med de 13 største byene om å skape framtidens byer - byer med reduserte klimagassutslipp og bedre bymiljø. Dette ble markert med et felles møte mellom staten og byene.

De 13 byene er: Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

På møtet ble det undertegnet en forpliktende intensjonsavtale som setter rammen for samarbeidet.Byene har kommet med en rekke forslag til tiltak og planer for hva de vil gjøre. Staten har i brev gitt hver by særskilte tilbakemeldinger som grunnlag for videre prosess og samarbeide.

Les brevene til kommunene.

Det er enighet om at det skal satses på fire hovedområder:

 • Vegtransport
  I byområdene utgjør vegtransport over halvparten av utslippene og er økende. Dette skyldes byspredning og økt bilbruk. Gjennom belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk kan byene søke om økonomisk støtte.
  Les kommunenes tiltakslister på areal og transport (pdf)
 • Energi
  40 prosent av energibruken er knyttet til byggningsmassen. Her ligger det store muligheter til å redusere forbruket. Nye energikrav og ekstra store lån og tilskudd fra Husbanken til ambisiøse prosjekter skal bidra til å redusere energibehovet i nye bygninger. Enovas støtteordninger gir byene gode muligheter til å redusere redusert energibruk i nye og eksisterende bygg og utbygging av fjernvarme.
  Les kommunenes tiltakslister for energi (pdf)
 • Avfall
  Økende forbruk bidrar til store klimagassutslipp både i forhold til produksjon, transport og avfallsmengder. Det er behov for grunnleggende endringer i holdninger og vaner.
  Les kommunenes tiltakslister for forbruk og avfall (pdf)
 • Klimatilpasning
  Staten vil bidra med å øke kompetansen innenfor temaet tilpasning til klimaendringene. Slik kan byene være bedre rustet til å forebygge skader og til å nyttiggjøre endringene der det er mulig.
  Les tiltakslistene for kommunenes klimatilpasning (pdf)

Les intensjonsavtalen mellom staten kommunene og KS for Framtidens byer (pdf)

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism