05 juni 2008

Operaen får Statens Byggeskikkpris

Favorittseier til Snøhetta og Operane: Et helt nytt sted er skapt - både i Oslo og for hele landet. Det som er skjedd i hovedstaden blir sett i store deler av verden som noe særpreget og nytt - og kanskje norsk - i sitt demokratiske uttrykk. Operaen er blitt en scene - også for bylivet.

Fra juryens begrunnelse:
Juryen tror at denne gangen vil selve operastedet kanskje i enda høyere grad enn operasalen også gi nye impulser til ballett, opera og musikkaktørene i og omkring det nye huset - og derfor også bidra til videreutvikling av samtidsuttrykk og former som kan nå flere interessegrupper og et stadig større publikum.

At operabygget i seg selv argumenterer for ambisjoner, kvalitet og respekt av sitt naboskap - og bidrar til en spennende stedutvikling i hovedstaden - er det ikke tvil om. Operabygget er et stort ”grep”, det er visjonært og det er nasjonsbyggende. Det lar seg ikke kopiere, men kan anspore andre til ny giv og dyktighet for å finne sitt ”grep”, som kanskje gir stedet et kvantesprang.

Mange nye krav er også godt ivaretatt i operabygget. I samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner er bygget planlagt med tilgjengelighet for alle, men dessverre ikke på det hvite taklandskapet. Til gjengjeld er det etablert heis opp til den flate utsiktsnivået.

Det er grunn til å hedre alle som har medvirket med mot, gode valg, hardt arbeid og utholdenhet underveis for å gjennomføre det særpregete og vakre operabygget i Bjørvika - både beboerforeningen, lokale og sentrale politikere, Oslo kommune og Statsbygg.

Juryen har besluttet at Statens byggeskikkpris i år tildeles arkitektkontoret Snøhetta AS. Arkitektene har gitt nasjonaloperaen en utforming som har omdannet en isolert tomt til operastedet hele befolkningen har tatt imot. Dette gir føringer for den nye Bjørvikabydelen og understreker betydningen arkitektonisk kvalitet har for en vellykket stedsutvikling.

Denne juryen har også i år valgt - i tillegg til prisvinner - å gi hedrende omtale til prosjekter som kan belyse et aktuelt tema bedre enn bare prisvinner kan gjøre. Innenfor temaet stedsutvikling er det derfor spesielt interessant i år å vise forbilledlige prosjekter med ulike historier og innenfor et stort spenn i størrelse og kompleksitet.

Juryen gir hedrende omtale til:
Svartlamoen byøkologiske forsøksprosjekt i Trondheim
Ungdomshuset Straumanstua på Kleppstad, Vågan i Lofoten
Petter Dass-museet på Alstahaug
Ypsilon bru i Drammen.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism