05 juni 2008

Slik vil Bellona løse klimakrisen

Her er Bellonas syv punkter for å snu den globale oppvarmingen. Prosentandelen antyder hvor mye hvert enkelt punkt bidrar til utslippskutt.
  • Livsstilsendring: Endre forbrukeratferd med hjelp av utslippsbasert prising av varer og tjenester, bevisstgjøring, og offentlig og markedsbaserte initiativer. (10 %)
  • Effektivisering: Effektivisere industrielle prosesser og hele energikjeden, fra produksjon av energi til sluttbrukerleddet; fra kraftverkene, bilene, husene til transport av energi.(24 %)
  • Fornybar energi: Erstatte fossil energi med fornybar i kraftprodusksjon, transport, industri og bygninger. De viktigste kildene er sol-, bio- og vindenergi. (13 %). Effekt av Carbon negativ kommer i tillegg.
  • CO2-håndtering: Fange CO2 fra kraftverk og industri for å lagre det permanent i geologiske formasjoner. (13 %). Effekt av Carbon negativ kommer i tillegg.
  • Carbon negativ: Absorber karbon fra atmosfæren ved å dyrke moderne biomasse (bl.a. alger) på ikke-dyrket jord, og bruke det i kraftstasjoner med CO2-håndtering. (18 %)
  • Reduksjon av andre drivhusgasser enn CO2: Redusere utslipp av metan (CH4), Nitrogenoksid (N2O) og andre gasser fra avfall, industri og jordbruk. (11 prosent)
  • Skogsforvaltning: Bedre skogsforvaltning for å styrke skogens rolle som naturlig CO2-opptak. (11 prosent)


- Teknisk Ukeblad

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism