12 august 2008

Arkitekthjelpen

Arkitektstudenter gir deg gratis råd om byggeprosjektet ditt. Ønsker du deg råd og tips på et prosjekt du har lyst til å bygge? Har du en god idè du gjerne vil diskutere med noen? Eller er du bare interessert i og vil prate om arkitektur?

For første gang i Trondheim vil arkitektstudentene fra NTNU møte deg til en uforpliktende prat, og gi gratis rådgivning på Bytorget i Trondheim. Studenter i Arkitekthjelpen deler gjerne tanker om kreative og friske løsninger på byggeprosjektet ditt!

Utover høsten holder tjenesten åpent på fredager fra 10.00 - 13.30. Tilbudet vil bestå av råd knyttet til byggesaksbehandling, samt estetiske, funksjonelle og miljømessige vurderinger og anbefalinger, og vil begrenses til én time per prosjekt. Det vil også være anledning til å oppsøke oss dersom man bare ønsker innspill på en god idè. Ta med eventuelle tegninger, samt kartgrunnlag som man kan finne på nett eller hos kommunen.

Formålet med tiltaket er blant annet å øke profesjonaliteten på mindre bygg og anlegg ved at disse blir gjenstand for arkitektonisk bearbeidelse og design, samt å senke terskelen for å bruke profesjonell bistand. I tillegg ønsker vi å ansvarliggjøre og profesjonalisere arkitektstudenter, med kyndig bistand fra profesjonelle.

Tiltaket finansieres og støttes av Trondheim kommune, NTNU, fakultetet for arkitektur og billedkunst, ved Dekan Tore Haugen, samt gjennom Forbrukerrådets prosjekt Forbrukerportalen.no/bolig.Arkitekthjelpen har også en prosjekteringsgruppe i etableringsfasen. Denne vil skille seg fra rådgivningstjenesten ved å ta på seg betalte oppdrag.

østen 2008 vil vi gjennomføre et pilotprosjekt i samarbeid med Den Norske Turistforeningen. Oppdraget går ut på å lage idè-prosjekter til foreningens fremtidige hytteutbygginger. Her vil vi utfordre gjeldende hyttetypologi og implementere miljøriktige løsninger i prosjektene. Prosjektet vil bli løpende dokumentert og oppdatert på www.arkitekthjelpen.no.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism