04 august 2008

Arkitekturdagen 2008

Årets arkitekturdag er den 18. i rekken, og arrangeres i Bergen den 5. september. Hovedtema er knyttet til bygningers betydelige bidrag til klimagassutslipp.

Bygging av verdens første nullutslippsbyer, Masdar i Abu Dhabi, og Dongtan ved Shanghai er allerede i gang og flere bærekraftige og karbonnøytrale byer er på tegnebrettet andre steder. I London er målsettingen er å redusere byens klimagassutslipp med 60% innen 2025, mens den britiske regjeringen har satt som målsetting at alle nye hus i Storbrittania skal være karbonnøytrale innen 2016. Lavenergi- og passivhus har allerede fått stor utbredelse i Tyskland og Østerrike og flere andre europeiske land.

Det er et stort potensiale for å redusere klimagassutslippet fra eksisterende og ny bygningsmasse, fra energi- og materialbruk, samt transport og lokalisering av bygg. Arkitekter og planleggere spiller dermed en nøkkelrolle i å utvikle intelligente svar på klimautfordringene.

Foredragsholdere på Arkitekturdagen 2008:
  • Helge Drange, professor og klimaforsker, Bjerknessenteret for klimaforskning
  • Fridtjof Unander, Enova
  • Bill Gething, arkitekt og partner, Feilden Clegg Bradley Studio, London
  • Franziska Breyer, byplanlegger, Miljøavdelingen, Freiburg, Tyskland
  • Much Untertrifaller, arkitekt og partner, Dietrich|Untertrifaller, Bregenz/Wien
  • Lisbeth Iversen, byråd for klima, miljø og byutvikling, Bergen kommune
  • Tor-Helge Dokka, dr. ing og seniorforsker SINTEF Byggforsk
  • Bjørne Grimsrud, leder seksjon for Forskning og Samfunn, Statsbygg
  • Chris Twinn, leder Sustainability Group, ARUP, London
Mer om tema og foredragsholdere

Sted: Grieghallen
Tidspunkt: Fredag 5. september kl 09:00-17:00

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism