08 august 2008

Atomkraft - rent og farlig


Foto: redjar
- Å snakka om CO2-fri atomkraft blir som å kjempa ned pest med kolera. /../ Atomkraftlobbyen er flinke til å selja det inn som klimavennleg. Men det finst framleis ikkje noko endeleg løysing for avfallet. Dessutan er faren for spreiing av atomvåpen, og faren ved ulykker den same som før, sier Nils Bøhmer, atomfysiker og dagleg leder i Bellona.

Både deponering og opprydding er svært kostnadskrevende. Storbritannia må i løpet av de neste åra avvikle flere utrangerte reaktorer. Det vil koste 73 milliarder britiske pund å. Summen inkluderer ikke et endelig deponi.

Greenpeace i Tyskland vil holde fast på utfasingen av atomkraftverk, og mener at dette har vært vesentlig for å få fart på utviklingen av grønn energi i landet.

<-cite>- Etter at Tyskland vedtok å fasa ut eksisterande kraftverk, vart det satsa meir på fornybar energi, både vindkraft og vasskraft, forteller Heinz Smital, i Greenpeace Tyskland.

Det ble produsert mer strøm gjennom fornybar energi i Tyskland i 2007, enn gjennom de 19 atomkraftverkene som i dag finnes i Storbritannia. Atomkraftverkene i Storbritannia produserte 57 terawatt-timer, mens tysk fornybar energi sto for 87 terawatt-timer. Frå 2006 til 2007 auka strømproduksjonen fra fornybar energi med 13 terawatt-timer.

- Atomkraft er dessutan dyrare enn fornybar energi. Finland er i gang med å byggja ein reaktor no. Bygginga er forseinka med to år, og ein har overskride budsjettet med så mykje som 1,5 milliardar euro, sier Smital.

Morten Bremer Mærli, tidlegere forsker ved Nupi, mener det er utopisk å tro at atomkraft kan redde verden fra kraft- og klimakrise.

- Atomkraft står i dag for mellom 15-16 prosent av energien som blir produsert i verda. For å vera eit svar på energiproblema, måtte ein byggja så mykje som 4000 nye kraftverk, sier Bremer Mærli.

- Det er potensielt mange tilfelle à la dagens konflikt med Iran i eit slikt scenario. Atomkraft blir ofte diskutert i ein kontekst der ein snakkar om CO2. Eg meiner at vi burde snakka meir om det ut frå ein våpenkontekst. For atomenergi og atomvåpen er som fetter og kusine. Eit land med atomkraft får ein infrastruktur, både teknologisk og vitskapleg, som gjer at ein kan utvikla atomvåpen.

Kilde: Morgenbladet

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism