28 august 2008

Ekspressbusser med miljøpotensiale

Transportens energibruk og utslipp i Europa øker, fordi trafikkveksten mer enn oppveier effekten av teknologiske fremskritt. Det samme gjelder i Norge.

Karl Sigurd Fredriksen, miljøkoordinator i Statens vegvesen, Region sør, argumenterer i en artikkel for at ekspressbuss er den mest fleksible, den mest energieffektive og den uten sammenlikning rimeligste kollektive transportformen.

Ekspressbussene er blitt svært etterspurt, noe som har skjedd uten at toget har tapt passasjerer, hvilket betyr at bussen har vist seg effektiv til å redusere bruk av privatbil på lengre strekninger.

Ekspressbuss er den mest fleksible, den mest energieffektive og den uten sammenlikning rimeligste kollektive transportform (offentlige kostnader kun til stoppestedene), og den kan utvikles mer bevisst.

Et langt bedre ekspressbusstilbud kan være nøkkelen til å øke vegkapasitet og levetid. I tillegg får vi energigevinster ved at selve transportens energibruk effektiviseres kraftig gjennom systemskifte fra privatbil til buss, men også ved teknisk utvikling av kjøretøy.

Ekspressbuss kan gi bærekraftig mobilitet - Samferdsel

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism