28 august 2008

BARN BY=SANT

Forskere spør om dagens byutvikling ekskluderer de yngste borgerne. Bør barn egentlig vokse opp i de store bysentrene? Boligutbyggere svarer nei. Og de fleste familier føler seg tvunget til å flytte ut før det eldste barnet når skolealder. Samtidig erklærer stadig flere barnefamilier at de ønsker å bo i den tette byen.

NIBR og Norsk Forms dokumentasjon av trange og mørke boligprosjekter har utløst en ny interesse for byen som oppvekstmiljø. Men det er langt fram til at byer i Norden har tilstrekkelig gode miljø for barn og unge å vokse opp i.

For å gi svar på noen av disse spørsmålene arrangerer Norsk form en konferansen rettet mot representanter fra kommunal administrasjon, politikere, planleggere, arkitekter, landskapsarkitekter, samfunnsvitere/pedagoger og forskningsmiljøer. Alle interesserte ønskes velkommen.

PROGRAM
Torsdag 30. oktober


Åpning
Anniken Huitfeldt, barne- og likestillingsminister

Hvorfor trenger barn og by hverandre
Nina Berre, konstituert direktør, Norsk FormTI FOR DE STORE OG FEM FOR DE SMÅ – Urban oppvekst

 • Byen som ramme for dagens barndom
  Maria Nordström, forsker, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet
 • Etterspør barnefamilier boliger i indre by?
  Åge Pettersen, informasjonssjef i OBOS
 • Foreldre som velger å bo i den tette byen
  Karin Høyland, forsker, NTNU

LISA GIKK TIL SKOLEN – Helse og arealplanlegging

 • Fysiske omgivelser som inspirerer til en aktiv hverdag
  Elin Kolle, stipendiat, Norges Idrettshøgskole
 • Hvilke elementer i nærmiljøet skaper egenaktivitet?
  Kine Halvorsen Thorén, landskapsarkitekt og professor, UMB
 • Mer bevegelse i byens rom!
  Benny Schytte, kultursosiolog, Byggforsk, København

Fredag 31. oktober

FÅ’KKE LEKE MER I VÅRES GÅRD! – Byen i barnehøyde

 • Barns opplevelse og bruk av byen
  Hanne Wilhjelm, forsker, Københavns Universitet
 • Gater og plasser som lekelandskap
  Eileen Garmann Johnsen, sivilarkitekt og 1.amanuensis, NTNU
 • Hvor er barna i kommunal planlegging og medvirkning?
  Anita N. Malmo, barnas tallsperson i plansaker, Tromsø kommune

I BAKVENDTLAND, DER KAN ALT GÅ AN – Strategier for bybarna

 • Skolen inn i kjøpesenteret?
  Trine K. Leren, sivilarkitekt og Grete K. Hennissen, sivilarkitekt og redaktør av Arkitektnytt
 • En bymodell med skolene som møtesteder
  Rita Galteland, Kristiansand kommune
 • Skolen i nærmiljøet. Bærekraft og medvirkning
  Howard Liddell, arkitekt, Gaia Architects, Scotland
 • Barna i sentrum
  Margreth Olin, filmskaper og skribent

Les mer om Norsk Forms satsing Oppvekst og omgivelser.

Sted: DogA, Hausmanns gate 16, Oslo, 30. og 31. oktober.

Norsk Form - 30.−31.10. BARN BY=SANT

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism