27 august 2008

Oslo kan få "bybiler"

Oslo har hatt reklamefinansierte bysykler siden 2003, og i 2007 hadde bysyklene 30.000 brukere i hovedstaden.

Abonnenter kjøper Smartkort som benyttes i stativene. Disse varer et kalenderår og lar brukerne disponere en sykkel i inntil tretimer. Nå diskuteres lignende løsninger for bybilene, og Venstre ber nå Oslo kommune om å engasjere seg.

- Det er enkelte andre byer som prøver ut slike ordninger nå, og vi synes det er spennende å gjøre dette i Oslo fordi det er et viktig suppleringstiltak til alt det andre vi gjør for å redusere klimautslipp, for eksempel å styrke kollektivtrafikken.

Via nettet eller mobiltelefon skal du kunne booke en bil på timebasis og for eksempel låse den opp med mobilen. Tanken er et tilbud for alle med lavere terskel og bedre tilgjengelighet enn bildelingsordningene som eksisterer i dag.

Venstre fremmer nå forslag i bystyret der de ber byrådet utrede hvordan kommunen kan bidra til i et slikt opplegg med el-biler eller andre biler basert på lavutslippsteknologi.

N�kan Oslo få bybiler! - Østlandssendingen

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism