20 august 2008

Tilskudd til solfangere til bolighus


Foto: Solarnor
Regjeringen har styrket tilskuddsordningen for elektrisitetssparing i husholdninger, og utvider ordningen til også å omfatte solfangere. Det vil bli gitt støtte på 20 prosent av investeringen inntil 10.000 kroner.

Enova har utformet kriterier for tilskudd til solfangere, og vil offentliggjøre disse fra og med torsdag 21. august. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at modne teknologier med begrenset utbredelse på markedet, blir mer tilgjengelige for husholdningene.

- Ren energikilde
- Solenergi er den reneste energikilden vi har. Ved å utvide tilskuddsordningen til å omfatte solfangere blir denne teknologien mer tilgjengelig for husholdningene. Jeg er opptatt av at husholdningene skal ha muligheter til å gjøre gode og miljøvennlige energivalg, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Om solfangere
En solfangerløsning består av en solfanger som fanger opp solstrålene, som så benyttes til tappevannsoppvarming og eventuelt romoppvarming. Slike løsninger kan være aktuelle for eksempel ved bygging av lavenergi- og passivhus og ved rehabilitering av boliger.

Et solfangeranlegg vil kunne dekke 40 - 60 prosent av energibehovet til tappevannsoppvarming. Solfangere egner seg godt i kombinasjon med andre miljøvennlige oppvarmingsløsninger.

Les mer om solfangere på www.minenergi.no/solfangere

Bakgrunn om tilskuddsordningen
Tilskuddsordningen for elektrisitetssparing i husholdninger ble innført høsten 2006.

Enova ble gitt i oppdrag å forvalte ordningen, som hadde en ramme på 71 millioner kroner.

I revidert budsjett for 2008 ble ordningen styrket slik at Enova disponerer om lag 100 millioner kroner i tilskudd til husholdninger i 2008.

Informasjon og søknad
For mer informasjon om tilskuddsordningen til husholdninger, ta kontakt med Enova på nettprat via nettsiden www.minenergi.no eller ring Enovas svartjeneste på gratis telefonnummer 800 49 003.

Gjennom disse kanalene bidrar Enova også med tips og råd om miljøvennlig oppvarming og strømsparing.

Du kan søke om støtte til tiltak fra nettsiden http://tilskudd2006.enova.no


Enova

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism