20 oktober 2008

SFT tilrettelegger for frivillig kjøp av klimakvoter

SFT har på oppdrag fra Miljøverndepartementet laget en nettbasert ordning for frivillig kjøp av klimakvoter. Formålet er å bidra til å senke terskelen for frivillige kvotekjøp, sikre tilliten til kvoter som virkemiddel og bidra til at det blir slettet flere kvoter.

Så er det bare å håpe at ikke det nevnte næringslivet klarer å karre til seg et stort antall gratiskvoter.

Klimakvotene SFT selger vil bli tatt ut av det offisielle kvotemarkedet. Det innebærer at muligheten for at andre kan ha dette utslippet, for eksempel en bedrift, blir tilsvarende redusert. Frivillig kvotekjøp bidrar derfor til å redusere utslippene av klimagasser.

En spørreundersøkelse Synovate har gjennomført på oppdrag fra SFT viser at fire av ti nordmenn er interessert i å kjøpe klimakvoter. Størst tillit har de spurte til å kjøpe kvotene gjennom et nettsted drevet av staten.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism