21 oktober 2008

Arkitekter begynner å tenke som Noa

I det konsekvensene av den globale oppvarmingens blir mer synlige, og oversvømmelser blir mer vanlige, begynner spørsmålene om hvordan arkitekturen best kan tilpasses å bli svært aktuelle.

En britisk utredning anslår oversvømmelser som en stor trussel mot nasjonens sikkerhet, men dette har ikke medført tiltak av betydning hos de planleggende og ansvarlige myndigheter. Samtidig planlegges en storstilt utbygging av London. Man planlegger å bygge 250 000 bosteder i Thames Gateway, og går det riktig galt kan nesten alle disse boligene bli liggende under vann.

Denne typen scenarier har ført til det man kaller «vannarkitektur» eller «amfibisk arkitektur».

Naturlig nok har utviklingen av denne typen arkitektur kommet lengst i Nederland. Blant pionerene er Herman Hertzberger, som har utviklet konsepter for flytende hus i mer enn 20 år. I 2002 ble hans første flytende hus ferdigstilt i Middelburg, basert på teknologi fra oljeplattformer. I nær fremtid begynner byggingen av 30 nye amfibiske hus i Middelburg. Dette dreier seg om mindre familiebosteder, plassert som et villakvartal på vann.

Et annet firma, Waterstudios, har hittil bygd 25 flytende hus. De har satt i gang et prosjekt utenfor Amsterdam der et treetasjes hus hviler på en enorm plattform. Å bygge stort har sine fordeler ettersom bygningen da blir mer stabilt. Waterstudio har også flere prosjekt på gang i Dubai.


Factor Architecten står bak et prosjekt med 48 amfibiske hus i Maasbommel. Disse husene hviler på pongtonger av betong, som følger tidevannets svingninger.

Disse konseptene kan imimlertid stå ovenfor skaleringsproblemer. En ting å sørge for el- og vanntilførsel via kabler når det dreier seg om et femtitalls hus. Noe ganske annet er utfordringene som vil møte amfibiske byer med over tusentalls hus.

Briten Robert Barker jobber med et pilotprosjekt som skal stå ferdig i 2009. Prosjektets skal demonstrere hvordan et oversvømmelsessikkert landskap kan se ut. Også dette prosjektet utføres i Nederland på oppdrag fra myndighetene.

Vannarkitektur - Arkitektnytt.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism