04 november 2008

Inspirert av Munchs sengeteppe

Edvard Munchs eget sengeteppe er gjenskapt i form av fasadebekledning på den nye sikkerhetsslusen på Munchmuseet. Slusen med stålforsterkede porter øker sikkerheten når kunstverk skal fraktes inn eller ut av museet og er det siste av flere omfattende sikkerhetstiltak.

Sengeteppet - med karakteristiske røde og sorte striper - er ett av hovedelementene i Munchs mest berømte selvportrett "Mellom klokken og sengen".

Ideen bak å hente inspirasjon fra Munchs kunst kom fra arkitekten. Den ble videreutviklet gjennom en tett dialog mellom museets kunstfaglige ekspertise og ledelse og Omsorgsbygg som kommunal byggherre. Sengeteppet eies av Munchmuseet og har vært hentet fram fra sikker oppbevaring for å sikre riktige nyanser i fasaden.

Sikkerhetsslusen ligger ved museets østre del, grensende til boligområder og er godt synlig fra veien for alle kjørende til Munchmuseets hovedinngang. Slusen er også synlig fra gangstien som går mellom to av byens mest populære parker, Tøyenparke og Botanisk hage. Dette er et område der kommunen har brukt betydelige midler for å oppgradere ytre miljøkvaliteter. Det har derfor vært et poeng å sikre høy estetisk kvalitet på tilbygget.

omsorgsbygg.oslo.kommune.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism